มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น
Sripatum University Khon Kaen Campus
ชื่อย่อมศป. ขก. / SPU KK
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (8 ปี)
ประเภทวิทยาเขต
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ที่ตั้งเลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ต้นไม้ปาล์มขวด, ดอกบัวหลวงสีชมพู
สีประจำสถาบัน██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เพลงบัวเบิกบาน
เว็บไซต์www.khonkaen.spu.ac.th
New logo spukk (Converted).png

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (อังกฤษ: Sripatum University Khon Kaen Campus) เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการศึกษาสู่จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อ ปีการศึกษา 2556 โดยใช้พื้นที่เดิมของ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นและพื้นที่ย่านการค้าด้านหน้า และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน มายังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

Spu KK 01.png

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบัน[แก้]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ใน เวลา 15.22 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันว่า ศรีปทุม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
รายนามผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
รายนามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
รายนามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]