ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อย่อมศป. ขก. / SPU KK
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (11 ปี)
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ที่ตั้ง
ต้นไม้ปาล์มขวด, ดอกบัวหลวงสีชมพู
สี██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เว็บไซต์www.khonkaen.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (อังกฤษ: Sripatum University Khon Kaen Campus) เดิมชื่อ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ซึ่งก่อตั้งเมือ 19 มีนาคม พ.ศ. 2511 (56 ปี) ก่อนถูกรวมเข้าเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน มายังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในปีการศึกษา 2556 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบัน[แก้]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ใน เวลา 15.22 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ในขณะนั้น) ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันว่า ศรีปทุม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
รายนามผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
รายนามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
รายนามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]