คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-liberal-art SPU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Liberal Arts, Sripatum University
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
อาคาร11 ชั้น10

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น3
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
วารสารวารสารคณะศิลปศาสตร์
สีประจําคณะ     สีส้ม
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/liberal-arts


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Liberal Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
 3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติคณะ[แก้]

 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก1แห่งคือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และในปีการศึกษา 2557 คณะคิลปศาสตร์ ก็ได้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นแห่งล่าสุด ปีการศึกษา 2559 ได้แยกสาขาวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการออกไปจัดตั้งขึ้นเป็น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (ยกเว้นวิทยาเขตชลบุรี)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]