คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-liberal-art SPU.png
ชื่ออังกฤษ School of Liberal Arts, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร11 ชั้น10
ขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น3

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น4
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
วารสาร วารสารคณะศิลปศาสตร์
สีประจำคณะ      สีส้ม
เว็บไซต์

คณะศิลปศาสตร์ บางเขน
คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Liberal Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ 1.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ3.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติคณะ[แก้]

  • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก1แห่งคือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และในปีการศึกษา 2557 คณะคิลปศาสตร์ ก็ได้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ขึ้นเป็นแห่งล่าสุด ปีการศึกษา 2559 ได้แยกสาขาวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการออกไปจัดตั้งขึ้นเป็น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (ยกเว้นวิทยาเขตชลบุรี)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจขอนแก่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]