วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-graduate SPU.png.gif
ชื่ออังกฤษ Graduate College of Management, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร11 ชั้น11

ขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น2
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
วารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สีประจำคณะ      สีเขียวหัวเป็ด
เว็บไซต์

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ บางเขน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Graduate College of Management, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 2 แห่งคือ 1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม)

  • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'(ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]