คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Digital Media, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2547
คณบดีดร. กมล จิราพงษ์                  
ที่อยู่
บางเขน
อาคาร5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) ชั้น2
วารสารวารสารคณะดิจิทัลมีเดีย
สี  สีเขียวอมเหลือง
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/sdm/

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Digital Media, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนทางด้านดิจิทัลมีเดีย

ประวัติคณะ[แก้]

เมื่อความต้องการผลงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตผลงานก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งมีพื้นฐานด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว ให้เป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ จึงก่อตั้งคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้น โดยเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ เมื่อปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งในด้านบุคลากร ผู้สอน และเครื่องมืออันทันสมัย ในปีการศึกษา 2551 ทางคณะฯ ได้เปิดดำเนินการสอนสาขาเกมส์และแอนิเมชั่นเพิ่มอีกหนึ่งสาขา เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานแอนิเมชันและเกมของไทยต่อไป[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
  • สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]