วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
Thaiayothaya ฺBusiness Administration College
Logo TBC thai-tech.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คำขวัญคุณภาพ คุณธรรม
สี         สีม่วง สีเหลือง
เพลงเพลงมาร์ชไทยอโยธยา
เว็บไซต์tab.thai-tech.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ สถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามเวลา ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามสภาวะเศรษฐกิจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขพร้อมที่จะประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาวิชาชีพ สร้างเครือข่ายในการผลิตกำลังคนที่เข้มแข็ง สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทุกคนจบหลักสูตรตามเวลา

ประวัติ[แก้]

ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารโรงเรียนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาตั้งอยู่ เลขที่ 91/1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2539 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ตามใบอนุญาต เลขที่ 10/2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยบริษัทไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยรับทั้งชายและหญิงเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-06-27. สืบค้นเมื่อ 2017-05-13.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]