วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-LSC SPU.png
ชื่ออังกฤษ College of Logistics and Supply Chain, Sripatum University : LSC
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร9 ชั้น10

ขอนแก่น
อาคาร4 ชั้น4
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2559
ผู้อำนวยการ ดร.กมล ชัยวัฒน์
วารสาร วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพายเชน
สีประจำคณะ      สีน้ำเงิน
เว็บไซต์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บางเขน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอนแก่น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Logistics and Supply Chain, Sripatum University) เป็น วิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเปิดทำการเรียนการสอน 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานก็ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปัจจุบัน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเปิดทำการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ

  1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
  2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ สาขาวิชาได้ทำการแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาการขนส่ง
  2. กลุ่มวิชาคลังสินค้า
  3. กลุ่มวิชาการผลิต

 นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]