คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Law, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2513
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
ที่อยู่
บางเขน
อาคาร1 ชั้น7

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น6

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2
วารสารวารสารคณะนิติศาสตร์
สี  สีชมพู
มาสคอต
ค้อนนิติศาสตร์
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/law

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

  1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
  2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ เป็นลำดับที่สามของประเทศต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 34 รุ่น ประมาณ 10,000 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น

นอกจากนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดตั้งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและคดีความ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

  • สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • นิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]