คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-LAW SPU.png
ชื่ออังกฤษ School of Law, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร1 ชั้น7
ขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น6
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2513
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
วารสาร วารสารคณะนิติศาสตร์
สีประจำคณะ      สีชมพู
สัญลักษณ์ ค้อนนิติศาสตร์
เว็บไซต์

คณะนิติศาสตร์ บางเขน
คณะนิติศาสตร์ ขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ เป็นลำดับที่สามของประเทศต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 34 รุ่น ประมาณ 10,000 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น

นอกจากนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดตั้งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้การสงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและคดีความ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 • สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ขอนแก่น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
 • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
 • กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]