วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo ASF SPU.png
ชื่ออังกฤษ College of Aviation and Transportation, Sripatum University
ที่อยู่ บางเขน
อาคาร1 ชั้น1
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2559
ผู้อำนวยการ พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง                 
วารสาร วารสารวิทยาลัยการบินและคมนาคม
สีประจำคณะ      สีฟ้า
สัญลักษณ์ หางเครื่องบิน
เว็บไซต์ www.spu.ac.th/fac/asf

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Aviation and Transportation, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดสอน ทางด้านการบินการคมนาคมและความปลอดภัย

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
    • กลุ่มวิชานักบิน (นักบินส่วนบุคคล,นักบินพาณิชย์)
    • กลุ่มวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
    • กลุ่มวิชาการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ทางอากาศ

หมายเหตุ : กลุ่มวิชานักบิน จะมีให้ได้เลือกว่าจะเรียนระหว่าง นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL) หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) โดยการเรียนต่อกลุ่มวิชานักบิน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรด้วยตัวเอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]