วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
College of Aviation and Transportation, Sripatum University
Logo ASF SPU.png
สถาปนาพ.ศ. 2559
คณบดีพลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง                 
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร1 ชั้น1
วารสารวารสารวิทยาลัยการบินและคมนาคม
สี     สีฟ้าคราม
มาสคอต
หางเครื่องบิน
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/asf

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Aviation and Transportation, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอน ทางด้านการบินการคมนาคมและความปลอดภัย

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
    • กลุ่มวิชานักบิน (นักบินส่วนบุคคล,นักบินพาณิชย์)
    • กลุ่มวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
    • กลุ่มวิชาการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ทางอากาศ

หมายเหตุ : กลุ่มวิชานักบิน จะมีให้ได้เลือกว่าจะเรียนระหว่าง นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL) หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) โดยการเรียนต่อกลุ่มวิชานักบิน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรด้วยตัวเอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]