คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-ACC SPU.png
ชื่ออังกฤษ School of Accounting, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร9 ชั้น10
ขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น8
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
วารสาร วารสารคณะบัญชี
สีประจำคณะ      สีเขียวมะนาว
เว็บไซต์

คณะบัญชี บางเขน
คณะบัญชี ขอนแก่น

คณะบัญชี วิทยาเขตชลบุรี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Accounting, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ 1.คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2.คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ3.คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติคณะ[แก้]

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพบัญชี จึงมีมติสถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.ม.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

ขอนแก่น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]