ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
College of Tourism and Hospitaliy, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2559
คณบดีดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 ชั้น10
วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2
วารสารวารสารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สี  สีชมพูบานเย็น
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/tourism

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Tourism and Hospitaliy, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 2 แห่งคือ

 1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติวิทยาลัย

[แก้]
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 • และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาทางด้านวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ก็ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (ยกเว้นวิทยาเขตชลบุรี)

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  หลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  หลักสูตรร่วมกับไทยไฟลท์เทรนนิ่ง (TFT) บริษัทลูกของ การบินไทย
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]