ทองดี อิสราชีวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทองดี อิสราชีวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 มกราคม พ.ศ. 2457
จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต7 เมษายน พ.ศ. 2518 (61 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์
คู่สมรสนางบุญมี อิสราชีวิน

นายทองดี อิสราชีวิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 6 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[1] เป็นนักการเมืองที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "ดาวดีแห่งสภาผู้แทนราษฎร"

ประวัติ[แก้]

นายทองดี อิสราชีวิน (สกุลเดิม ชุติมา) เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2457 เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสุ่นโฮง ชุติมา กับนางคำมูล ชุติมา ครอบครัวเป็นคหบดี อาศัยอยู่ย่านวัดเกตการาม มีพี่น้อง 9 คน อาทิ นายไหล่แม ชุติมา (บิดานายบวร ชุติมา) นางทองสุก ตันติพงศ์ (มารดาของนายไกรสร ตันติพงศ์) และนายสุวิชช พันธเศรษฐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี[2][3]

นายทองดี สมรสกับนางบุญมี อิสราชีวิน มีบุตรชายชื่อนายทองดีน้อย เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2518[4] ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2518 ได้รายงานข่าวหน้าหนึ่งพร้อมภาพประกอบว่า "ดาวดี หัวใจวายตายแล้ว"[3]

การเมือง[แก้]

นายทองดี เป็นน้องชายของนายสุวิชช พันธเศรษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ส่งผลให้นายทองดี มีความสนใจและลงสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2490 แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายสุมินทร์ อุปโยคิน เสียชีวิตลงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490 และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 และการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[5] รวมทั้งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน[6]

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคอิสระธรรม ซึ่งนายทองดี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.คนเดียวของพรรค และจากการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการปฏิเสธจะรับตำแหน่งใดๆ ทางการเมือง ด้วยเหตุผลว่าชาวเชียงใหม่ เลือกให้มาเป็นฝ่ายค้าน ทำให้นายทองดี ได้รับฉายาว่า "ดาวดี"[3]

นายทองดี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้รัฐสภาด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผสมของพรรคตนเอง คือ พรรคประชาธิปัตย์ และการยกมือไม่ไว้วางใจรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และการเสนอร่างพระราชบัญญัติถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาฯ[3]

นายทองดี มีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ตั้งกระทู้ถามที่สำคัญ อาทิ กระทู้ถามเรื่อง โครงการพัฒนาการน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่[7] การออกโฉนดให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมกสิกรรมสันทราย การจัดตั้งสหกรณ์นิคมกสิกรรมในอำเภอฝาง การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนในจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องการไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่[8] การสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังแรงน้ำตกในจังหวัดเชียงใหม่[9] เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
  2. ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่(28)[ลิงก์เสีย]
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551[ลิงก์เสีย]
  4. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2518
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  7. กระทู้ถามที่ ส. ๒๐/๒๕๐๐ ของนายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงการพัฒนาการน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  8. กระทู้ถามที่ ส. ๘/๒๕๐๐ ของ นายทองดี อิสราชีวิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่
  9. กระทู้ถามที่ ๑๙/๒๔๙๒ ของนายทองดี อิสราชีวิน ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังแรงน้ำตกในจังหวัดเชียงใหม่