นรนิติ เศรษฐบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นรนิติ เศรษฐบุตร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
ก่อนหน้า ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
ถัดไป ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดำรงตำแหน่ง
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ)
ถัดไป รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (อ่านว่า นอ-ระ-นิด) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า[1] นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน) และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ ภายหลังได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถานอีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วุฒิบัตรด้านโซเวียตศึกษา จากมหาวิทยาลัย Fribourg สวิตเซอร์แลนด์, ปริญญาโทด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัสเซียศึกษา จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เคยเป็นคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2521-2522 เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532 - ?) ดำแหน่งทางวิชาการสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย์ ภายหลัง (พ.ศ. 2554) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] เคยดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) และเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา[3]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า นรนิติ เศรษฐบุตร ถัดไป
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม 2leftarrow.png Emblem of Thammasat University.svg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 1

(1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร (รักษาการ) 2leftarrow.png Emblem of Thammasat University.svg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัยที่ 2

(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
2rightarrow.png รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร