โรงเรียนดาราวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
200px
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สุขภาพเลิศ ปัญญาล้ำ คุณธรรมเยี่ยม
196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dara Academy
อักษรย่อ ด.ว. / D.R.A
ประเภท เอกชน
สถาปนา พ.ศ. 2421 ก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ. 2431 โรงเรียนสตรีพระราชชายา พ.ศ. 2466 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผู้ก่อตั้ง ศาสนาจารย์ ดร.แมคกิลวารี
รหัส 1150100027
เพลง เพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
สังกัดการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เว็บไซต์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนสตรีพระราชชายา เคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ชื่อ ตามพระนามเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 137 ปี

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2421 เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งโดยมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน คือ ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล และนาง โซเฟียบรัดเลย์ แมคกิลวารี จุดประสงค์ของการจัดการศึกษา ในระยะแรก คือการให้การศึกษาแก่สตรีได้เรียนหนังสือทัดเทียม กับ ผู้ชายดังนั้นในปี พ.ศ. 2421 นางโซเฟียบรัดเลย์ แมคกิลวารี จึงได้เปิดสอนเด็กผู้หญิง ขึ้นที่บ้านพักของ ท่านโดยสอนการเย็บปักถักร้อย และคริสตจริยธรรม ต่อมาผู้ปกครองได้เริ่มเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่สตรี จึงส่งบุตร หลานไป เรียนหนังสือมากขึ้น ทางมิชชั่นนารีก็ได้รายงานไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯและสำนัก งานใหญ่ได้ส่งครู มาช่วยสอนจนสามารถจัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ชื่อ ว่า" โรงเรียนสตรี "สถานที่ตั้งคือเชิงสะพานนวรัฐ (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่)

ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่เชิงสะพานนวรัฐแห่งนี้ มีประวัติว่า เป็นพื้นที่ที่เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ประทานให้ ดร.แมคกิลวารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยมอบเมื่อปี พ.ศ. 2413 ดร.แมคกิลวารีเห็นว่าการศึกษาของเด็กหญิงมีความสำคัญจึงได้เริ่มเปิดสอนเด็กหญิงขึ้น เริ่มจากให้ภรรยาคือ นางแมคกิลวารีรวบรวมเด็กหญิงที่เข้ารีตศาสนาคริสต์ประมาณ 7-8 คนมาอยู่ที่บ้านและสอนหนังสือให้ ต่อมาดร.แมคกิลวารีได้ขอครูสตรีโสด 2 คนจากทางสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ครูสตรี 2 คนดังกล่าว คือ น.ส.แมรี่ แคมแบลและ น.ส.เอ็ดน่า โคล เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2422 จึงเริ่มเปิดการสอนอย่างจริงจัง โดยมีนักเรียนที่เคยเรียนกับนางแมคกิลวารี 2 คนช่วยสอน ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน ชาวบ้านทั่วไปเรียกโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนสตรีสันป่าข่อย" ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีเป็น "โรงเรียนพระราชชายา" เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ต่อมาด้านข้างโรงเรียนพระราชชายาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเพรนเนอร์เมมโมเรียลขึ้นในปี พ.ศ. 2434 เพื่อเป็นการระลึกถึงมิชชันนารีที่ชื่อเพรนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้อุทิศชีวิตทำงานเผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งเสียชีวิต แต่ต่อมาโรงเรียนได้ยุบเลิก นักเรียนมารวมกับโรงเรียนพระราชชายา

ในสมัยที่มิสยูเลีย แฮตช์ เป็นอาจารย์ใหญ่นั้น ในปี พ.ศ. 2464 ทางมิชชั่นเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบจึงได้ไปซื้อที่ดินที่บ้านหนองเส้งติดโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเนื้อที่ 70 ไร่เศษใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำและต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักอาจารย์ใหญ่ อีก 2 ปีต่อมาจึงเปิดสอนได้และได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมไปเรียนสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเรียกกันว่า "ดาราเหนือ" ได้ขออนุญาตพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย" ตามพระนามของ "เจ้าดารารัศมี"(ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย,หนังสือปีการศึกษา 2546)

ปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนได้ปิดทำการระยะหนึ่งเพราะ เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อ สงครามสงบลง ดร.เค อี แวลส์ ได้กลับจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา มารับมอบทรัพย์สินคืนจากรัฐบาลไทย โรงเรียนจึงได้เปิดทำ การอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนางไฝคำ พันธุพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนก็ได้เปิดแผนกมัธยมปลายขึ้น และวันที่ 1 พฤษภาคม 2506 ได้ย้ายแผนกอนุบาล และประถมที่อยู่เชิงสะพานนวรัฐมารวมกันที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง อันเป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนในปัจจุบันนี้.

และได้เปลี่ยนรูปแบบจากโรงเรียนประจำหญิงล้วนเป็นโรงเรียนสหศึกษาเรียนร่วมกันทั้งชายและหญิงในปีการศึกษา2532

ปัจจุบัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีอายุครบ 137 ปี เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือของประเทศไทย

ธงและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

ธงประจำโรงเรียน 

ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

 • พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
 • ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ประทานนามแก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฏในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
 • อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้อง 
 • รูปดาว เป็นดาวห้าแฉก อยู่ตรงกลาง และมีรัศมีห้าเส้น ดาวหมายถึงชื่อของของโรงเรียนคือดารา ซึ่งเป็นพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา "ดาว" จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • ตัวเลข 2421 คือ ปีพุทธศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง
 • ลายรดน้ำ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงามมาล้อมรอบดาวไว้ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล

หลักสูตร[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย สร้างขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่6

ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม NP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

มัธยมปลาย[แก้]

แผนกมัธยมปลายมีแผนการเรียนที่เปิดในช่วงชั้นที่4 ม.4-ม.6 ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ - เยอรมัน
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ - จีน

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2558

 • อังกฤษ - เทคโนโลยี

การแต่งกาย

 • ชุดนักเรียน
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว กระโปรงสีแดง รองเท้าสีขาว โบสีขาวหรือสีแดงก็ได้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพละ
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฑาสี กางเกงวอร์มสีแดง รองเท้าสีขาว
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาวหรือเสื้กกีฑาสี กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพื้นเมือง
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าซิ่นลายสีแดงสลับดำ ร้องเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีแดงเลือดหมู ร้องเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้

บุคคลมีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

แวดวงบันเทิง[แก้]

แวดวงวิชาการและการศึกษา[แก้]

 • ดร.ศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ผ.อ.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนปัจจุบัน
 • ดร วีณา หาญใจ ผ.อ.โรงเรียน วิชชานารี จังหวัดลำปาง คนปัจจุบัน
 • ดร.สนธยา เซ็นนันท์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • ผศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2549สาขาเคมี
 • รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • ครู สมศรี ไชยเศรษฐ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยปีการศึกษา2524-2545และผู้จัดการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คนปัจจุบัน
 • ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา2545-2551

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2539
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถม (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2547
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2550

กิจกรรมสำคัญ[แก้]

 • วันพระราชชายา ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม มีกิจกรรมงานสังสรรค์ที่เรียนกว่า "ดาราไนท์" ในตอนกลางคืน โดยที่ศิษย์เก่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
 • พิธีจบหลักสูตร หรือเรียกว่า Baccalaureate หรือ "วันแบ็ก" ตามความนิยมของนักเรียน ซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 3 และมัธยม 6 ที่จะจบ จัดขึ้นในแบบของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนท์ในเดือนกุมภาพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]