โรงเรียนดาราวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Daralogo.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สุขภาพเลิศ ปัญญาล้ำ คุณธรรมเยี่ยม
196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dara Academy
อักษรย่อ ด.ว. / D.R.A
ประเภท เอกชน
สถาปนา พ.ศ. 2431 โรงเรียนสตรีพระราชชายา

พ.ศ. 2466 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผู้ก่อตั้ง ศาสนาจารย์ ดร.แมคกิลวารี
รหัส 1150100027
เพลง เพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
สังกัดการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เว็บไซต์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนสตรีพระราชชายา เคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ชื่อ ตามพระนามเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 130 ปี

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2421 เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งโดยมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน คือ ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล และนาง โซเฟียบรัดเลย์ แมคกิลวารี จุดประสงค์ของการจัดการศึกษา ในระยะแรก คือการให้การศึกษาแก่สตรีได้เรียนหนังสือทัดเทียม กับ ผู้ชายดังนั้นในปี พ.ศ. 2421 นางโซเฟียบรัดเลย์ แมคกิลวารี จึงได้เปิดสอนเด็กผู้หญิง ขึ้นที่บ้านพักของ ท่านโดยสอนการเย็บปักถักร้อย และคริสตจริยธรรม ต่อมาผู้ปกครองได้เริ่มเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่สตรี จึงส่งบุตร หลานไป เรียนหนังสือมากขึ้น ทางมิชชั่นนารีก็ได้รายงานไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯและสำนัก งานใหญ่ได้ส่งครู มาช่วยสอนจนสามารถจัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ชื่อ ว่า" โรงเรียนสตรี "สถานที่ตั้งคือเชิงสะพานนวรัฐ (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่)

ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่เชิงสะพานนวรัฐแห่งนี้ มีประวัติว่า เป็นพื้นที่ที่เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ประทานให้ ดร.แมคกิลวารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยมอบเมื่อปี พ.ศ. 2413 ดร.แมคกิลวารีเห็นว่าการศึกษาของเด็กหญิงมีความสำคัญจึงได้เริ่มเปิดสอนเด็กหญิงขึ้น เริ่มจากให้ภรรยาคือ นางแมคกิลวารีรวบรวมเด็กหญิงที่เข้ารีตศาสนาคริสต์ประมาณ 7-8 คนมาอยู่ที่บ้านและสอนหนังสือให้ ต่อมาดร.แมคกิลวารีได้ขอครูสตรีโสด 2 คนจากทางสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ครูสตรี 2 คนดังกล่าว คือ น.ส.แมรี่ แคมแบลและ น.ส.เอ็ดน่า โคล เมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2422 จึงเริ่มเปิดการสอนอย่างจริงจัง โดยมีนักเรียนที่เคยเรียนกับนางแมคกิลวารี 2 คนช่วยสอน ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน ชาวบ้านทั่วไปเรียกโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนสตรีสันป่าข่อย" ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีเป็น "โรงเรียนพระราชชายา" เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ต่อมาด้านข้างโรงเรียนพระราชชายาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเพรนเนอร์เมมโมเรียลขึ้นในปี พ.ศ. 2434 เพื่อเป็นการระลึกถึงมิชชันนารีที่ชื่อเพรนเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้อุทิศชีวิตทำงานเผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งเสียชีวิต แต่ต่อมาโรงเรียนได้ยุบเลิก นักเรียนมารวมกับโรงเรียนพระราชชายา

ในสมัยที่มิสยูเลีย แฮตช์ เป็นอาจารย์ใหญ่นั้น ในปี พ.ศ. 2464 ทางมิชชั่นเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบจึงได้ไปซื้อที่ดินที่บ้านหนองเส้งติดโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเนื้อที่ 70 ไร่เศษใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำและต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักอาจารย์ใหญ่ อีก 2 ปีต่อมาจึงเปิดสอนได้และได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมไปเรียนสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเรียกกันว่า "ดาราเหนือ" ได้ขออนุญาตพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย" ตามพระนามของ "เจ้าดารารัศมี"(ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย,หนังสือปีการศึกษา 2546)

ปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนได้ปิดทำการระยะหนึ่งเพราะ เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อ สงครามสงบลง ดร.เค อี แวลส์ ได้กลับจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา มารับมอบทรัพย์สินคืนจากรัฐบาลไทย โรงเรียนจึงได้เปิดทำ การอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนางไฝคำ พันธุพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนก็ได้เปิดแผนกมัธยมปลายขึ้น และวันที่ 1 พฤษภาคม 2506 ได้ย้ายแผนกอนุบาล และประถมที่อยู่เชิงสะพานนวรัฐมารวมกันที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง อันเป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนในปัจจุบันนี้.

และได้เปลี่ยนรูปแบบจากโรงเรียนประจำหญิงล้วนเป็นโรงเรียนสหศึกษาเรียนร่วมกันทั้งชายและหญิงในปีการศึกษา2532

ปัจจุบัน ปีการศึกษา2556 โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีอายุครบ 135 ปี เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือของประเทศไทย

ธงและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

ธงประจำโรงเรียน 

ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

 • พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
 • ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ประทานนามแก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฏในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
 • อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้อง 
 • รูปดาว เป็นดาวห้าแฉก อยู่ตรงกลาง และมีรัศมีห้าเส้น ดาวหมายถึงชื่อของของโรงเรียนคือดารา ซึ่งเป็นพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา "ดาว" จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • ตัวเลข 2421 คือ ปีพุทธศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง
 • ลายรดน้ำ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงามมาล้อมรอบดาวไว้ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล

ปรัชญาการจัดการศึกษา[แก้]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโปเตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนเย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซู คริสต์ เราจะดูแลรักษาความมอยให้มากที่สุด -อมก่อย

อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์โรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

อัตลักษณ์ 
 • สุขภาพเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ
 • ปัญญาล้ำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะตามหลักสูตร และมาตรฐานสากลด้วยการรักการเรียนรู้รักการอ่านมีทักษะกระบวนการคิดและเขียน สื่อความ ก้าวทันโลก มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณธรรมเยี่ยม' โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนคริสต์ศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งทางด้านการเรียนและการดำรงชีวิตใน สังคม


วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา เป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการดำรงชีวิตและความเป็นไทย มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


วิสัยทัศน์หลักสูตร 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

เพลงประจำโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

ดารานามสถานการศึกษา เจ้าดารารัศมีมีพระประสงค์

จึงพระราชทานนามตามจำนง เพื่อจรรโลงยุวดีศรีลานนา

เป็นกำลังของชาติ ศาสนา วัฒนาพุทธิ พลาสม

จริยาพัฒนา ศึกษาอบรม น่าชื่นชมไปทั่วทุกตัวตน

ไม่ว่าจะไปทางไหนทั่วทิศา ยินแต่ชื่อดาราน่าสรรเสริญ

ดารา ดารา จงเจริญ เราก็เพลินใจยิ่งกว่าสิ่งใด

แดง ขาว สัญลักษณ์ประจักษ์เนตร ทุกถิ่นเขตดาราฉายรัศมี

ทั่วนภาและจวบจนบนพื้นปฐพี ดารานี้จะขออยู่คู่ฟ้าดิน


 • เพลงอื่นๆของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • เจ้าดารารัศมี
 • The spirit of dara
 • ดาราส่องแสง (ใช้ในการประกวดผู้นำเชียร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย)
 • อนุบาลดารา
 • ดาราผูกพัน
 • ดารางดงาม (เพลงฉลอง 130ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย)
 • วอล์ซดารา
 • back to school

หลักสูตร[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย สร้างขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่6

ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม NP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

มัธยมปลาย[แก้]

แผนกมัธยมปลายมีแผนการเรียนที่เปิดในช่วงชั้นที่4 ม.4-ม.6 ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ - เยอรมัน
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ - จีน

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2558

 • อังกฤษ - เทคโนโลยี

การแต่งกาย

 • ชุดนักเรียน
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว กระโปรงสีแดง รองเท้าสีขาว โบสีขาวหรือสีแดงก็ได้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพละ
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฑาสี กางเกงวอร์มสีแดง รองเท้าสีขาว
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาวหรือเสื้กกีฑาสี กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าสีดำ
 • ชุดพื้นเมือง
  • ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าซิ่นลายสีแดงสลับดำ ร้องเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้
  • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีแดงเลือดหมู ร้องเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้

บุคคลมีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย[แก้]

แวดวงบันเทิง[แก้]

แวดวงวิชาการและการศึกษา[แก้]

 • ดร.ศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ผ.อ.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนปัจจุบัน
 • ดร วีณา หาญใจ ผ.อ.โรงเรียน วิชชานารี จังหวัดลำปาง คนปัจจุบัน
 • ดร.สนธยา เซ็นนันท์ อดีต ผ.อ.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • ผศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2549สาขาเคมี
 • รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • ครู สมศรี ไชยเศรษฐ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยปีการศึกษา2524-2545และผู้จัดการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน คนปัจจุบัน
 • ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา2545-2551

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2539
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถม (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2547
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2550

กิจกรรมสำคัญ[แก้]

 • วันพระราชชายา ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม มีกิจกรรมงานสังสรรค์ที่เรียนกว่า "ดาราไนท์" ในตอนกลางคืน โดยที่ศิษย์เก่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
 • พิธีจบหลักสูตร หรือเรียกว่า Baccalaureate หรือ "วันแบ็ก" ตามความนิยมของนักเรียน ซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 3 และมัธยม 6 ที่จะจบ จัดขึ้นในแบบของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนท์ในเดือนกุมภาพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]