โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
PrachaWittaya.jpg
รู้หน้าที่ มีศีลธรรม ดำเนินชีวิตประเสริฐ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachasongkrowittaya School
อักษรย่อ ป.ว. (P.W.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ก่อตั้ง 2521
รหัส 65012013
ผู้อำนวยการ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
จำนวนนักเรียน 1,192 คน
เพลง มาร์ชประชาสงเคราะห์
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสาธงชาติของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา


โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อักษรย่อ ป.ว.) เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอบางระกำ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่จากความอนุเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์

พระพุทธลีลาประชาสงเคราะห์

วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

อัตลักษณ์[แก้]

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

เอกลักษณ์[แก้]

โรงเรียนส่งเสริม กีฬา สร้างสุขภาพ ให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  1. สีขาว หมายถึง ศาสนธรรม
  2. สีเขียว หมายถึง การงานเกษตรอันเป็นการทำงานทั้งหมดของชนบท

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา[แก้]

  • ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ห้อง 2 สายศิลป์-ภาษาอังกฤษ
  • ห้อง 3 สายศิลป์-ภาษาจีน
  • ห้อง 4 สายคหกรรม-อุตสาหกรรม