โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
Wangprongpitiyakom School
ข้อมูล
ชื่ออื่นวพพ.
คำขวัญเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาชีพ
ผู้อำนวยการนางหัทยา นุกอง
สีสีชมพู-ฟ้า

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ที่ตั้ง 455 หมู่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์ 055-992427 โทรสาร 055-992427 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 52 ไร่ เขตพื้นที่บริการตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มี นางหัทยา นุกองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 450 คน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียนเป็นป่าไม้มีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ เป็นโรงเรียนที่มีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น โดย นายผล มูลไทย กำนันตำบลวังโพรง ในสมัยนั้น (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้ริเริ่มและประสานงาน รวมทั้งบริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ เริ่มติดต่อขอจัดตั้งโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 8 เมตร 6 ห้องเรียน ระยะเวลานั้นยังมีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้ติดต่อขอใช้ที่ดินกับกรมป่าไม้จนเป็นผลสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2522 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 80 คน หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ เลขที่ 23/6955 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2523 และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนายบุญส่ง ฟักปัญญา จำนวน 10 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ จำนวน 52 ไร่

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลไทรย้อย ,ตำบลวังยาง จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท้ายดง จังหวัดเพชรบูรณ์ , ตำบลเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหิน จังหวัดเพชรบูรณ์ , ตำบลวังยาง จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร , ตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก

อาคารและสถานที่[แก้]

 • อาคาร 1 อาคารกาสะลอง
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ , กลุ่มงานธุรการ, ห้องประชุมกาสะลอง
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์ , กลุ่มงานวิชาการ,ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,งานปกครอง ,ห้องดนตรี
  • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์, ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,ห้องสังคมศึกษา
 • อาคาร 2 อาคารผาท่าพล
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องรองผู้อำนวยการ ,กลุ่มงานแนะแนว ,ห้องพยาบาล,สหกรณ์และโรงอาหาร
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TOT สนับสนุนโดย กสทช ,ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,ห้องภาษาไทย
 • อาคาร 3 อาคารวิทย์
  • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,ห้องภาษาต่างประเทศ
 • หอประชุมมะปรางหวาน
 • โรงฝึกงานอุตสาหกรรม – คหกรรม
 • โรงฝึกงานเกษตรกรรม
 • สนามกีฬาบาสเกตบอล
 • สนามกีฬาเอนกประสงค์
 • สนามฟุตบอล
 • สนามฟุตซอล
 • ห้องสมุด

อ้างอิง[แก้]