โรงเรียนวังทองพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวังทองพิทยาคมเดิมชื่อ "โรงเรียนวังทอง" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบึงพร้าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มี "นายโชติ ครุธดิลกานันท์" เป็นครูใหญ่คนแรก

      วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 อำเภอวังทองมอบที่สาธารณะประจำตำบลบริเวณเนินคีรี หมู่ที่ 3 บ้านบึงพร้าว ตำบลชัยนาม ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษให้แก่โรงเรียน
      วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน 40,000 บาท ให้โรงเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก บริเวณพื้นที่เนินคีรี เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้อักษรย่อคือ "พ.ล.11"
พ.ศ.2503  เปลี่ยนจากหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา ใช้ชื่อโรงเรียนวังทอง อักษรย่อ "ว.ท."
พ.ศ.2508  นางสาวนิรันดร์ เตียวตระกูล  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514  นายธวัช เจริญสะอาด  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514  นายกล้า งามวิลาศ  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514  นายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2517  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนวังทองพิทยาคม" มีนายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2524  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2529  นายสังเวียน บุญคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2531  นายเอกศักดิ์ พันปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2533  นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2535  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2536  จัดตั้งมูลนิธิวารี-สังวรณ์ โดยคุณวารี คัชมาตย์ / คุณสังวรณ์ ชัยประเสริฐ และคุณเปรมวดี คัชมาตย์ มีเงินกองทุนปัจจุบัน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.2537  ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมมาตรฐานเหรียญทอง ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2537  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง เขตการศึกษา 7
พ.ศ.2540  ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
พ.ศ.2541  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พ.ศ.2542  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ" จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย
พ.ศ.2543  นายดำรงค์ อิ้มทับ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
พ.ศ.2552  นายสนชัย คลังเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
พ.ศ.2554  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 56 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ตาม นส.3 เลขที่ 453,463,492,557 และใบแจ้งการครอบครอง เลขที่ พล.0012 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2517

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ชื่อโรงเรียน วังทองพิทยาคม อักษรย่อ ว.พ. เครื่องหมายประจำโรงเรียน วิมาน ความหมาย เป็นที่สิงสถิตย์ของเทพยดา นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลาย สีประจำโรงเรียน เขียว ขาว

 มาร์ช ว.พ.
เนื้อร้อง  นางศรีสมร หมื่นแก้ว
ทำนอง  นายกังวาน แย้มขะมัง / ภาควิชาดนตรีวิทยาลัยครูจันทร์เกษม 	
         เนินคีรีงานเด่นเป็นสง่า
       แหล่งประศาสน์วิทยาสง่าศรี
       ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้คนดี
       เยาวชนในธานีศรีวังทอง
       การศึกษา กีฬา สามัคคี
       ซื่อสัตย์ วินัยดี ไม่มีหมอง
       เขียว-ขาว เรารักใคร่ใจปรองดอง
       ดุจพี่น้องคือวังทองพิทยาคม
       ยามเรียนเราเพียรหมั่นศึกษา
       พัฒนาร่วมทุกข์ร่วมสุขสม
       สร้างชื่อเสียง สร้างชีวีของสังคม
       ชนนิยมชื่นชมอยู่ คู่ประชา
       ขอเชิดชูเกียรติภูมิของถิ่นนี้
       สร้างคนดีให้ก้าวไกลไปทั่วหน้า
       เพื่อนพี่น้อง ผองทุกทิศ จิตสัญญา
       เรากลับมาเพื่อยืนอยู่คู่ ว.พ.


รรส