รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในThailand Uttaradit
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Green pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดอุตรดิตถ์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนดาราพิทยาคม พระยาพิชัยดาบหัก บ้านดารา พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม พระยาพิชัยดาบหัก ด่านแม่คำมัน ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ พระยาพิชัยดาบหัก บ้านแก่ง ตรอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พระแท่นศิลาอาสน์ ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา พระยาพิชัยดาบหัก บ่อทอง ทองแสนขัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ หลวงพ่อเพ็ชร ท่าปลา ท่าปลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ หลวงพ่อเพ็ชร แสนตอ น้ำปาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำริดวิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม หลวงพ่อเพ็ชร บ้านโคก บ้านโคก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา พระยาพิชัยดาบหัก บ้านโคน พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิชัย พระยาพิชัยดาบหัก ในเมือง พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟากท่าวิทยา หลวงพ่อเพ็ชร ฟากท่า ฟากท่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนลับแลพิทยาคม พระแท่นศิลาอาสน์ ฝายหลวง ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ ไผ่ล้อม ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสนตอวิทยา หลวงพ่อเพ็ชร แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลวงพ่อเพ็ชร ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พระแท่นศิลาอาสน์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1[แก้]

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชายเขาวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ทุ่งยั้ง ลับแล
โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน พิชัย
โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนปางต้นผึ้ง บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 (ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนราษฎร์อำนวย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดคุ้งยาง บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดคุ้งวารี บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดดอย ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วังแดง ตรอน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนสามัคยาราม บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2[แก้]

 • อำเภอน้ำปาด
  • โรงเรียนป่ากั้งวิทยา
  • โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
  • โรงเรียนไผ่งามวิทยา
  • โรงเรียนบ้านงอมมด
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13
  • โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
  • โรงเรียนบ้านปางเกลือ
  • โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ
  • โรงเรียนบ้านห้วยแมง
  • โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
  • โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
  • โรงเรียนบ้านห้วยคอม
  • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
  • โรงเรียนบ้านม่วง
  • โรงเรียนบ้านทรายขาว
  • โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
  • โรงเรียนบ้านปากปาด
  • โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
  • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
  • โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
  • โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
  • โรงเรียนบ้านโป่งพาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (6 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 6 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลผาจุก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โรงเรียนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ศรีพนมมาศ ลับแล
เทศบาลตำบลหัวดง โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) หัวดง ลับแล
เทศบาลตำบลร่วมจิต โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา ร่วมจิต ท่าปลา
โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา ร่วมจิต ท่าปลา
เทศบาลตำบลจริม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม จริม ท่าปลา

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)