ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดอุตรดิตถ์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนดาราพิทยาคม พระยาพิชัยดาบหัก บ้านดารา พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม พระยาพิชัยดาบหัก ด่านแม่คำมัน ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ พระยาพิชัยดาบหัก บ้านแก่ง ตรอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พระแท่นศิลาอาสน์ ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา พระยาพิชัยดาบหัก บ่อทอง ทองแสนขัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ หลวงพ่อเพ็ชร ท่าปลา ท่าปลา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ หลวงพ่อเพ็ชร แสนตอ น้ำปาด มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำริดวิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม หลวงพ่อเพ็ชร บ้านโคก บ้านโคก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา พระยาพิชัยดาบหัก บ้านโคน พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิชัย พระยาพิชัยดาบหัก ในเมือง พิชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนฟากท่าวิทยา [en] หลวงพ่อเพ็ชร ฟากท่า ฟากท่า มัธยมศึกษา
โรงเรียนลับแลพิทยาคม พระแท่นศิลาอาสน์ ฝายหลวง ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา พระแท่นศิลาอาสน์ ไผ่ล้อม ลับแล มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสนตอวิทยา หลวงพ่อเพ็ชร แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลวงพ่อเพ็ชร ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พระแท่นศิลาอาสน์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1[แก้]

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 144 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 49 โรงเรียน อำเภอตรอน 20 โรงเรียน อำเภอพิชัย 46 โรงเรียน อำเภอลับแล 15 โรงเรียน และอำเภอทองแสนขัน 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชายเขาวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน บ้านโคน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดง พญาแมน พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังแดง ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนด่านแม่คำมัน ด่านแม่คำมัน ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ทุ่งยั้ง ลับแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานกกก นานกกก ลับแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาน้อยวิทยา หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกองโค คอรุม พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอม พญาแมน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย คอรุม พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกะชี ในเมือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว บ้านโคน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม บ้านโคน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองละวาน ในเมือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำตก ท่าสัก พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำทอง บ้านแก่ง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำผักหนาม ด่านแม่คำมัน ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำสอง ท่าสัก พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง ท่าสัก พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยมงคล น้ำอ่าง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงช้างดี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนโพ บ้านหม้อ พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดารา บ้านดารา พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินแดง ไร่อ้อย พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง หาดสองแคว ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ท่าสัก พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ คอรุม พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พญาแมน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสัก ท่าสัก พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ บ้านหม้อ พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าอวน วังแดง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พญาแมน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาป่าคาย ป่าคาย ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนายาง นายาง พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 น้ำพี้ ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) ผักขวง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) น้ำอ่าง ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในเมือง ในเมือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน คอรุม พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) หาดสองแคว ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง คอรุม พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ท่ามะเฟือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแต้ว คอรุม พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 บ้านหม้อ พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังแดง หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) วังแดง ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี) วังแดง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) ป่าคาย ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสะโม บ้านดารา พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ในเมือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใต้ แม่พูล ลับแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวค่าย ในเมือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทับยา ท่ามะเฟือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่า น้ำอ่าง ตรอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ข่อยสูง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) ข่อยสูง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์) วังแดง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาชนอุทิศ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์) บ้านแก่ง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์อำนวย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง ทองแสนขัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองนาพง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุ้งยาง บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดช่องลม หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ไผ่ล้อม ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอกไม้ ท่ามะเฟือง พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนสัก ฝายหลวง ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอย ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอยแก้ว แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำใส ชัยจุมพล ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านดารา พิชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วังแดง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผาจักร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพญาปันแดน พญาแมน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโรงม้า บ้านหม้อ พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้องสูง ชัยจุมพล ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ ฝายหลวง ลับแล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีวิทยา วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี บ้านแก่ง ตรอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน พิชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง แม่พูล ลับแล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2[แก้]

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา จริม ท่าปลา
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 จริม ท่าปลา
โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม แสนตอ น้ำปาด
โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด
โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ผาเลือด ท่าปลา
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา ท่าปลา
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 จริม ท่าปลา
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ร่วมจิต ท่าปลา
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 หาดล้า ท่าปลา
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 จริม ท่าปลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) นาขุม บ้านโคก
โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี นางพญา ท่าปลา
โรงเรียนน้ำสิงห์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78) ท่าปลา ท่าปลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 หาดล้า ท่าปลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 2 หาดล้า ท่าปลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ร่วมจิต ท่าปลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ท่าปลา ท่าปลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 จริม ท่าปลา
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง บ้านโคก บ้านโคก
โรงเรียนบ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก
โรงเรียนบ้านม่วงชุม นาขุม บ้านโคก
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย บ่อเบี้ย บ้านโคก
โรงเรียนบ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก
โรงเรียนบ้านเด่นชาติ บ่อเบี้ย บ้านโคก
โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก
โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนบ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนบ้านวังหัวดอย น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนบ้านย่านดู่ ผาเลือด ท่าปลา
โรงเรียนบ้านซำบ้อ ผาเลือด ท่าปลา
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน น้ำหมัน ท่าปลา
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง จริม ท่าปลา
โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา
โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา นางพญา ท่าปลา
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าแฝก น้ำปาด
โรงเรียนบ้านงอมมด ท่าแฝก น้ำปาด
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เด่นเหล็ก น้ำปาด
โรงเรียนบ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยแมง น้ำไคร้ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ น้ำไคร้ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านนาผักฮาด น้ำไผ่ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ น้ำไผ่ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านฝาย น้ำปาด
โรงเรียนบ้านทรายขาว บ้านฝาย น้ำปาด
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด
โรงเรียนบ้านปากปาด แสนตอ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แสนตอ น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด
โรงเรียนบ้านโป่งพาน ห้วยมุ่น น้ำปาด
โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ท่าแฝก น้ำปาด
โรงเรียนไผ่งามวิทยา ท่าแฝก น้ำปาด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ท่าแฝก น้ำปาด
โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
โรงเรียนวัดนาขุม นาขุม บ้านโคก
โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ท่าปลา ท่าปลา
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) ร่วมจิต ท่าปลา
โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก บ้านโคก บ้านโคก
โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) ฟากท่า ฟากท่า
โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ บ้านเสี้ยว ฟากท่า
โรงเรียนบ้านห้วยลึก บ้านเสี้ยว ฟากท่า
โรงเรียนบ้านนาแซง สองห้อง ฟากท่า
โรงเรียนบ้านนาไพร ฟากท่า ฟากท่า
โรงเรียนบ้านนาหน่ำ ฟากท่า ฟากท่า
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สองห้อง ฟากท่า
โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สองคอน ฟากท่า
โรงเรียนบ้านเดิ่น สองห้อง ฟากท่า
โรงเรียนบ้านห้วยสูน สองคอน ฟากท่า
โรงเรียนวัดปากไพร ฟากท่า ฟากท่า
โรงเรียนวัดวังกอง สองคอน ฟากท่า
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ฟากท่า ฟากท่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (6 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 6 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลผาจุก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โรงเรียนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ศรีพนมมาศ ลับแล
เทศบาลตำบลหัวดง โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) หัวดง ลับแล
เทศบาลตำบลร่วมจิต โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา ร่วมจิต ท่าปลา
โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา ร่วมจิต ท่าปลา
เทศบาลตำบลจริม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม จริม ท่าปลา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนเจริญวิทยา วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนภราดานุสรณ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนหวัวเฉียว ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนจรัสศิลป์ ในเมือง พิชัย
โรงเรียนสหคริสเตียน แสนตอ น้ำปาด
โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวทัญญา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)