โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ (เดิมชื่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บนพื้นที่ราชพัสดุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แห่งที่ 7 เดิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ มีชื่อว่า โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2522) [2] โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รวมทั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 [3]

ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 (ม.1 - 6) จำนวน 32 ห้องเรียน แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ภาษาและสังคมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การจัดการธุรกิจและพานิชกรรม จำนวนนักเรียน 1,175 คน และครูอาจารย์ 66 คน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา[แก้]

โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของนิคมลำน้ำน่านอุตรดิตถ์ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตำบลผาจุก สภาตำบลผาจุก และกรมประชาสงเคราะห์ ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ครั้งแรก จำนวน 133 ไร่ และได้จัดสรรเพิ่มเติมจนในปัจจุบันมีแนื้อที่ทั้งหมด 154 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่ริมถนนสาย อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 16 กิโลเมตร ทำการเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา[4]

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัดวังยาง ในปีการศึกษา 2522 โดยนายปลาย สอดจันทร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังยาง ได้มอบอาคารเรียน 1 หลัง สำหรับจัดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยาคือ นายสมเด็จ โภชนจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้มาดำรงตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2522 อันเป็นปีแรกของการเปิดทำการเรียนการสอน

สัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา[แก้]

ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา มีลักษณะเป็น รูปหลวงพ่อเพชร ประทับในพระแท่นศิลาอาสน์ ภายในแถบประดับมีคติพจน์โรงเรียนว่า สิกเขน ชายเต ปญฺญ แปลว่า ปัญญาเกิดเพราะการศึกษา

ความหมายของตราโรงเรียน เนื่องจากหลวงพ่อเพชร และพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นศูนยรวมน้ำใจและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ผู้ประดิษฐ์ตราฯ จึงอัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้นักเรียนตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี และผดุงเกียรติคุณงามความดี ของโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์[แก้]

นปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ได้เข้าร่วมเครือข่าย "โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551[5]

หัวหน้าสถานศึกษา[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสมเด็จ โภชนจันทร์ พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2535
2. นายสวรรค์ ทองศรีจันทร์ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2538
3. นายสูงศักดิ์ นาคหอม พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2547
4. นายมนต์ชัย ปาณธูป พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2554
4. นายประมุข ธนวัฒน์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]