ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
Saritsenapittayakom School
ที่ตั้ง
เลขที่ 15 หมู่ 19 ถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
ข้อมูล
ประเภทรัฐ
คำขวัญเรียนดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายกฤต คงชู
สีฟ้า– ขาว
เว็บไซต์[1]

โรงเรียนสฤษดิ์เสนา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสฤษดิ์เสนา จัดตั้งจากความคิดของพันเอกอุดม เกษพรม ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนาในสมัยนั้น ต่อมาพันเอกอุดม เกษพรม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พันเอกหาญ เพไท ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับการฯ คนเดิม ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวังทองพิทยาคม

ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 มีนักเรียน 81 คน อาจารย์พิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสายหยุด แพนคร มาดูแลแทนในฐานะหัวหน้าโรงเรียนสาขาวังทองพิทยาคม ในปีการศึกษา พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และแต่งตั้ง นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ปีการศึกษา พ.ศ. 2532 นายสุรเดช วงษ์บา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสฤษดิ์เสนา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 140 คน ปีการศึกษา พ.ศ. 2537 นายพละ พันธุ์พินิจ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2542 เป็นรุ่นแรก ปีการศึกษา 2543 นายนาถ นาคพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นางโสภา นครจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 นายบรรจง เลิศเสม ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นายประชุม ปิ่นสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ได้เพิ่มชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 นายกฤต คงชู ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นางเรณู บุญเสรฐ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โดยมีครูผู้สอนจำนวน 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

สถานที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 19 ถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130 พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน ของกรมป่าไม้ หลักกิโลเมตรที่ 33

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดเอียงเชิงเขา สภาพพื้นดินเป็นดินปนหิน บางพื้นที่เป็นลานหินขนาดใหญ่ มีร่องน้ำไหลผ่านโรงเรียน และมีน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอนครไทย
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเมือง อำเภอวัดโบสถ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

อักษรย่อ “ ส.น.พ.”

สีประจำโรงเรียน[แก้]

ฟ้า– ขาว

อ้างอิง[แก้]