บุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)
จังหวัดพะเยา
คู่สมรส สุภางค์ ภู่จีนาพันธุ์

นายบุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ (เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2495) หรือ บุณยวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ หรือชื่อเดิม บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย[1][2]

ประวัติ[แก้]

นายบุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายดุสิต และ นางบัวดัว ภู่จีนาพันธุ์[3] สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) และ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บุณคณาวัฒน์ เป็นน้องชายของนายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [4]

งานการเมือง[แก้]

บุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 13 กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

ข้าราชการการเมือง[แก้]

ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง 3 ครั้ง คือ

 1. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปัญจะ เกสรทอง) ปี 2537 - 2538 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)
 2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล) ปี 2540 - 2540 (สมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี )
 3. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) ปี 2541 - 2544 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)[5]

กรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ 3 คณะ คือ

 1. กรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกคณะกรรมาธิการการกีฬา ปี 2537 - 2538 (สมัยนายชุมพล กาญจนะ เป็นประธาน)
 2. กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ปฎิบัติหน้าที่รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538 - 2539 (สมัยนายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธาน)
 3. กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา ปี 2540 - 2543 (สมัยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นประธาน)

กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา[แก้]

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค 3 ครั้ง

 1. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2538-2539 (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นเลขาธิการพรรค)
 2. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2539-2541 (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค) : รักษาการกรรมการบริหารพรรคและรองเลขาธิการพรรค ปี 2541-2541 (สมัยพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก รักษาการหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รักษาเลขาธิการพรรค เนื่องจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรม)
 3. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2541-2544 (สมัยนายกร ทัพพะรังสี เป็นหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

อ้างอิง[แก้]