กำธน สินธวานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กำธน สินธวานนท์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (29 ปี 8 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 มีนาคม พ.ศ. 2469 (93 ปี)
จังหวัดภูเก็ต ประเทศสยาม
คู่สมรส ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์
ศาสนา พุทธ

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ (ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์)[1] และนางจินดา สินธวานนท์ (จินดา บริหารสิกขกิจ) [2] สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

พลอากาศเอกกำธน ลาออกจากราชการทหารอากาศ ขณะมียศเป็น นาวาอากาศตรี เมื่อ พ.ศ. 2503 เพื่อไปทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขณะนั้นเป็น การไฟฟ้ายันฮี) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2528 แล้วจึงลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อ พ.ศ. 2530 เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี[3]

พลอากาศเอกกำธน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศตรี และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550[4]

การศึกษา[แก้]

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน[แก้]

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516[5]
 • กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
 • ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • ประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
 • ประธานสหพันธ์เปตองแห่งเอเชีย
 • นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.wch.th.edu/Executives.htm รองอำมาตย์ตรี ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2459-2460
 2. http://www.nareerat.ac.th/~history/ จินดา บริหารสิกขกิจ ครูใหญ่โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2467-2468
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท์)
 4. ไทยโพสต์ ฉบับ 11 มิถุนายน 2550, คอลัมน์ กากีกะสีเขียว หน้า 3
 5. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]