โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่พิยาคม
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Hatyaipittayakom School
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่พิทยาคม
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ข้อมูล
ชื่ออื่นญ.พ.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญเรียนดี มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี
สถาปนา23 มีนาคม พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (นายเปรม กัลหะรัตน์ ครูใหญ่คนแรก)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ผู้อำนวยการนายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ระดับปีที่จัดการศึกษารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
วิทยาเขตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (โรงเรียนคู่พัฒนา)
สีกรมท่า เขียวน้ำทะเล
เพลงมาร์ชหาดใหญ่พิทยาคม
เว็บไซต์http://www.hyp.ac.th

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม (อักษรย่อ: ญ.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่จำนวน 59 ไร่ 17 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 479 คน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ บ้านพรุเตาะ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 59 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดัน ให้ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนโดย นายเฉลียว แก้วสิ้นสุด กำนันตำบลทุ่งใหญ่ นายสมพร ช่วยกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่และสมาชิกตำบลทุ่งใหญ่

 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับชั้น ม.1 เป็นปีการศึกษาแรก เข้าเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา มีนักเรียนจำนวน 92 คน มีครูจำนวน 9 คน ซึ่งทำการสอน ณ อาคารชั่วคราว โดยใช้กุฏิพระของวัดน้ำน้อยนอก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระฮ่วนอริโยซึ่งในขณะนั้นได้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยนอก
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.2 และโรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนปัจจุบันโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งประชาชนตำบลทุ่งใหญ่และครูได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้นจำนวน 2 หลัง มีนักเรียนจำนวน 224 คน มีครูจำนวน 30 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับชั้น ม.4 เป็นปีแรก จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 51 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 591 คน ครูจำนวน 30 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.5 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 876 คน ครูจำนวน 47 คน นักการภารโรงจำนวน 1 ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,203 คน ครูจำนวน 65 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน และอัตราจ้างจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,115 คน ครูจำนวน 79 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,119 คน ครูจำนวน 79 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,193 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน
 • พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,245 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
 • พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,200 คน ครูจำนวน 75 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,192 คน ครูจำนวน 71 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,065 คน ครูจำนวน 71 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวนนักเรียน 1,035 คน ครูจำนวน 72 คน นักการภารโรงจำนวน 1 คน ยามจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]