อำเภอมะนัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอมะนัง
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอมะนัง
ยาง ปาล์มป่า ดารดาษ
ราษฎร์รักสามัคคี ถิ่นนี้มะนัง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอมะนัง
อักษรโรมัน Amphoe Manang
จังหวัด สตูล
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 207.8 ตร.กม.
ประชากร 18,214 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 87.65 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 9107
รหัสไปรษณีย์ 91130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอมะนัง หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
พิกัด 7°0′0″N 99°55′18″E / 7.00000°N 99.92167°E / 7.00000; 99.92167
โทรศัพท์ 0 7478 2107

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอมะนัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอมะนังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

ชื่ออำเภอมะนังมาจากคำว่า "ม้ายัง" ม้าหรือรูปม้า ทั้งนี้เนื่องมาจากในท้องถิ่นของอำเภอ มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง ชื่อ ถ้ำระฆังทอง ภายในถ้ำมีรูปปั้นม้าหินอยู่ 1 ตัว เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางนัดหมาย ต่อมาเพี้ยนมาเป็น "มะนัง"

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอมะนังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอควนกาหลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอมะนัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอมะนัง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

ประชากร[แก้]

ส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชที่เข้าตั้งถิ่นฐาน และเป็นคนพื้นถิ่นด้วย ประชากรที่นี่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 60 มีวัดพุทธอยู่ 8 วัด สำนักสงฆ์ 3 แห่ง มีชาวมุสลิมอยู่ประมาณร้อยละ 40 มัสยิด 7 แห่ง สุเหร่า 5 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) 2 แห่ง (จากข้อมูลสำรวจ ในเดือนตุลาคม 2559)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ[แก้]

ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำ ลำธาร และ สัตว์ป่า

คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นคลองสายหลักที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • ถ้ำภูผาเพชร
 • ถ้ำระฆังทอง
 • ถ้ำเจ็ดคต
 • วิหารจตุคามรามเทพ
 • น้ำตกวังใต้หนาน
 • พิพิธภัณฑ์บ้านรากไม้
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทิอกเขาบรรทัด

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอมะนังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปาล์มพัฒนา (Palm Phatthana) 10 หมู่บ้าน 8,723 คน (ธันวาคม พ.ศ. 2550)

หมู่ที่ 1 บ้านผังปาล์ม หมู่ที่ 2 บ้านผังปาล์ม 3 หมู่ที่ 3 บ้านผังปาล์ม 4, 5 หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2 หมู่ที่ 5 บ้านมะนัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าพน,ปากคอก หมู่ที่ 7 บ้านผังปาล์ม 7 หมู่ที่ 8 บ้านปาล์มทองพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านควนดินดำ, ถ้ำโกบ หมู่ที่ 10 บ้านไทรทอง

2. นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 9 หมู่บ้าน 6,510 คน (ธันวาคม พ.ศ. 2550)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอมะนังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอมะนัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 34. 26 มิถุนายน 2539.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.