ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Hatyairaprachasun school
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นญ.ร.ส. / YRS
ประเภทรัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
สถาปนา21 มิถุนายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ผู้อำนวยการนายศักดินันท์ เหมมัน
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สี   สีน้ำเงิน - ชมพู
เพลงมาร์ชหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เว็บไซต์http://www.hatyairat.ac.th/

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (อังกฤษ: Hatyairaprachasun schoolอักษรย่อ: ญ.ร.ส) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน 2521 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประวัติโรงเรียน

[แก้]
Map YRS
ภาพป้ายหน้าโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ประวัติ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กว่าจะเป็น ญ.ร.ส.ในวันนี้ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 472 หมู่ที่ 3 บ้านควนจีน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่ 1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-พาณิชย์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนปี พ.ศ. 2521 ในอำเภอหาดใหญ่นี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) แต่เมื่อถึง พ.ศ. 2521 การศึกษาขยายตัวมาถึงภูมิภาคโดยเฉพาะในหาดใหญ่ ที่ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว กรมสามัญศึกษาจึงดำริที่จะเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในหาดใหญ่ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ทางสภาตำบลควนลัง โดยเลขาสภาตำบลควนลัง คือ อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ และท่านประธาน คือ กำนันอิ้น วงศ์ชนะ ได้ประสานกับกรมสามัญศึกษา ขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลควนลัง โดยจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับเลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2521 หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์และคณะกรรมการการศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวควนลัง ได้ร่วมใจกันเนรมิตอาคารเรียนหลังแรกขึ้นเป็นการชั่วคราวที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดควนลัง จำนวน 10 ห้องเรียน และได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2521 เป็นวันเปิดเรียนวันแรก อาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ และอาจารย์พร้อม ยกสง คอยประกาศเรียกชื่อนักเรียน การเรียนการสอนในตำราก็ยังไม่เกิดขึ้น 6 มิถุนายน 2521 อาจารย์สุวิชญ์ ศรีทิพยราษฎร์ เดินทางมารับตำแหน่งผู้บริหาร การเรียนการสอนจึงได้เริ่มขึ้น 21 มิถุนายน 2521 เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ผู้บริหารพร้อมด้วยครูอาจารย์ก็เริ่มบุกเบิกเพื่อนำโรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้น ว่า “ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ” 24 มิถุนายน 2521 อาจารย์สุวิชญ์ ศรีทิพยราษฎร์ และคณะกรรมการสภาตำบลควนลัง ซึ่งมีท่านประธานสภาเป็นผู้ชี้แนวเขตรังวัดที่ดินที่จะสร้างโรงเรียน พร้อมกันนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ โดยมีเครื่องสักการะครบถ้วนตามประเพณี และในวันที่ 25 มิถุนายน 2521 ครูใหญ่ได้เชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน คนงานภารโรง ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

 • พ.ศ. 2523 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่แห่งนี้
 • พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 อาจารย์มาโนชญ์ นวลสุวรรณ มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จำนวนครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
 • พ.ศ. 2525 เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ มีผลงานเป็นที่รู้จักของสังคมทั้งทางด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม การกีฬา เป็นอย่างดี นี่คือความภาคภูมิใจของ ชาว ญ.ร.ส.

 • พ.ศ. 2556 เหรียญทองระดับนานาชาติ จากประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “SNAP LOCK”
 • พ.ศ. 2557 เปิดกองพันนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • พ.ศ. 2558 เปิดธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2559
 1. เปิดอาคาร 7 ศูนย์ศิลป์
 2. ทีมประชารัฐร่มพะยอม คว้ารางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ

การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน

 • พ.ศ. 2560
 1. 18 ก.ย. 2560 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
 2. 20 ส.ค. 2560 ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560
 • พ.ศ. 2561
 1. ครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์มีครู-บุคลากร 196 คน ครูต่างประเทศ 6 คน นักเรียน 2,746 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 ห้องเรียน
 2. 27 ก.พ.2561 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2560
 • พ.ศ. 2562 ญรส เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2565
 1. พ.ศ. 2565 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 2. พ.ศ. 2565 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
 3. พ.ศ. 2565 โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล Government Savings Bank โดยธนาคารออมสิน

พื้นที่เขตบริการ

[แก้]
 1. เทศบาลนครหาดใหญ่
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
 3. เทศบาลเมืองคลองแห
 4. เทศบาลเมืองคอหงส์
 5. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 6. เทศบาลเมืองควนลัง
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
 2. เทศบาลตำบลท่าช้าง
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง

แผนการเรียน

[แก้]

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

[แก้]
 1. โปรแกรมทั่วไป
 2. Computer English Program (CEP)
 3. International Program (IP)
 4. Science Math Ability (SMA)

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[แก้]
 1. แผนการเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคม
 2. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ
 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ-สถาปัต)
 6. International Program (IP)
 7. Science Math Ability (SMA)

คณะสี

[แก้]

คณะสีมี 6 คณะสี ได้แก่

 1.   สีม่วง สร้อยอินทนิล
 2.   สีฟ้า พยับหมอก
 3.   สีเขียว สะแกวัลย์
 4.   สีเหลือง สุพรรณิการ์
 5.   สีแสด ปาริชาติ
 6.   สีแดง ปรางค์มาลี

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

[แก้]
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุวิทย์ ศรีทิพยราษฎร์ 21 มิถุนายน 2521 - 26 พฤษจิกายน 2524
2 นายมาโนชญ์ นวลสุวรรณ 27 พฤศจิกายน 2524 - 6 มิถุนายน 2527
3 นายสว่าง หนูสวัสดิ์ 7 มิถุนายน 2527 - 31 ตุลาคม 2534
4 นายประกอบ โสภณ 1 พฤศจิกายน 2534 - 30 กันยายน 2538
5 ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 1 กุมภาพันธ์ 2539 - 24 มกราคม 2541
6 นายวิทยา รัตนอรุณ 2 กุมภาพันธ์ 2541 - 7 พฤศจิกายน 2543
7 นายปราโมทย์ บางเสน 10 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2548
8 นายชัยยุทธ บัวตูม 10 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 มกราคม 2555
9 นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ 1 มีนาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2557
10 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล 23 มีนาคม 2558 - 30 มกราคม 2560
11 นายวิรัช ทองแกมแก้ว 24 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2563
12 นายศักดินันท์ เหมมัน 29 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

อาคารเรียน

[แก้]

อาคาร 1 ห้องสำนักงาน

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพัสดุ,ห้องบริหารงบประมาณ,ห้องบริหารทั่วไป,
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูห้องเรียนโครงการพิเศษ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องอาเซียน ห้องธนาคาร ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียน,ห้องกิจการนักเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ห้องแนะแนว

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องแนะแนว

อาคาร 5 ห้องสมุด,ศูนย์คอมพิวเตอร์

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องสมุด
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 521,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 522,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 523
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 535,ห้องเรียน,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

อาคาร 6 ชื่ออาคาร อาคารเฉลิพระเกียรติ 84 พรรษา ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ใต้ถุนอาคาร
 • ชั้นที่ 2 ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย
 • ชั้นที่ 4 ห้องเรียน

อาคาร 7 ชื่ออาคาร ศูนย์ศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียนดนตรี,ห้องเรียนศิลปะ,ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน,ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

อาคาร 8 ชื่ออาคาร 40 ปี รัฐประชาสรรค์

[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น อาคารเรียนแบบ 324ล/55 โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ใต้ถุนโล่ง
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 8 ห้อง
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 6 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
        ห้องเรียน 12x12 จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 8x8 จำนวน 6 ห้อง
        ห้องเรียน 12x12 จำนวน 2 ห้อง

อาคารเอนกประสงค์และห้องพิเศษ

[แก้]

อาคารศูนย์กีฬา คพฐ. 51

[แก้]

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • โรงยิมและสนาม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[แก้]

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ห้องกองพันนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับประชุมและห้องพักครู

อาคารอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์

[แก้]
 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 100-150 ที่นั่ง

ศูนย์โสตทัศนศึกษา

[แก้]
 • ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 200-300 ที่นั่ง

ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

[แก้]
 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 50-100 ที่นั่ง

ลานอเนกประสงค์

[แก้]

ลานพะยอม

[แก้]
 • เป็นลานอเนกประสงค์ มีหลังคา สำหรับประชุม มีเวทีและแสดงนิทรรศการ

ลานโสภณ

[แก้]
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง มีที่นั่ง สำหรับประชุม มีเวที

ลานไทร

[แก้]
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

ลานพิกุล

[แก้]
 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

รางวัลเกียรติยศ

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2567

รางวัลชนะเลิศการรแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2567

จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 9

 • ปี พ.ศ. 2567

ทีม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงาน "เท่ได้ต้องไม่บูลลี่"

รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องออดิธอเรียม ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่

 • ปี พ.ศ. 2566

ทีม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Southern view Hotel Pattani จังหวัดปัตตานี"

รางวัลครูดีเด่น สหวิทยาเขต "นครหาดใหญ่"ประจำปี 2565
 • ปี พ.ศ. 2565

รางวัลครูดีเด่น สหวิทยาเขต "นครหาดใหญ่"ประจำปี 2565 สพม.สงขลา สตูล วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  ปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ช่วงเช้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์พร้อมใช้สถานที่เพื่อร่วมงานเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ถ่ายทอดสดผ่าน Obec Channel เวลา 10.30 น.
 • รางวัลคุรุสดุดี 2563
  รางวัลคุรุสดุดี 2563
  ปี พ.ศ. 2563 รางวัลพฤหัสบดี 2563 รางวัลคุรุสดุดี 2563
 • ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ 40 ปี วันก่อนตั้งโรงเรียน 21 มิถุนายน 2561
 • ปี พ.ศ. 2560

ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรคูปองพัฒนาครู 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 5 รุ่น ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประธานหลักสูตร นายวิรัช ทองแกมแก้ว คณะวิทยากร ดร. สธน เสนาสวัสดิ์,นายสรรค์ชัย ไชยภักดี ,ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ "เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1" มีกลุ่มครูดีของแผ่นดินเข้าร่วมโครงการกว่า 400 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และลงพื้นที่เยี่ยมสภาพจริง โดยมีกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 กลุ่ม คือ - กลุ่มครูดีเพชรลำสนธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี - กลุ่มทำดีเพื่อแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จังหวัดอุดรธานี - กลุ่มบึงทับจั่นศิวิไลซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร - กลุ่มพะยอมชูช่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา [เทพ2560.jpg|thumb]] รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน “การผลิตสื่อโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย” 2 เมษายน 2560 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา ทีมหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ๑. นางสาวเด่นนภา ผิวผ่อง ๒. นางสาวธิดารัตน์ คงสม ครูที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับจังหวัด การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “เล่าโกงสู่กันฟัง ตอน แบบนี้ก็เรียกว่าโกง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดย สภานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

โดย นายสรวิศ ประพันธ์วงศ์ นางสาวธิดารัตน์ คงสม นางสาวเด่นนภา ผิวผ่อง ครูที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

ทีมลูกทุ่งร่มพะยอม รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน 2559
 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน โดยทีมลูกทุ่งร่มพะยอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก.ถึง 52 กก.(หญิง)

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ นายเกียรติวงศ์ แก้วประถม นายธีระวัตน์ วิไลพงศ์ ครูผู้สอน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

 • ปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.หญิง
 • ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชมเชย MCOT AWARDS 2015 ระดับประเทศ โครงการ ปั่นความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ CA Got Talent ครั้งที่ 5 ตอน "MC on Stage"
 • ปี พ.ศ. 2558 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ 2558 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 2558 * รางวัลเหรียญทอง นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 3 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 • ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เด็กหญิงสหัสมณี สุวรรณชาตรี ครูวาสนา หมัดเส็น
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 นางสาวมานิตา อักษรสว่าง ครูฉันทนา พรหมรักษ์
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

1. เด็กชายจิรากร รักขา 2. นายพนัชกร ไชยถาวร 3. นางสาวมนตรา ชำนาญกิจ 4. นางสาววรัญญา รัตนพันธ์ 5. นางสาวสิตานัน สวยงาม ครูสิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา ครูธมนวรรณ เพชรเมือง


 • ปี พ.ศ. 2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ในงาน "มหกรรม OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน" ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และ เงินรางวัล 15,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2557 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ศรีสะเกษเกมส์
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสิรชญ์ ศรีจันทร์ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก(ชาย)
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50.00 กก.(ชาย)

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]