โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา

(แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

1663 หมู่ 6 สนามบินพาณิชย์ ตำบลควนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไทย ประเทศไทย 90110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hatyairaprachasun school
อักษรย่อ ญ.ร.ส. / YRS
ประเภท รัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 16 จังหวัดสงขลาและสตูล
สถาปนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
สี          สีน้ำเงิน - ชมพู
เพลง มาร์ชหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เว็บไซต์

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (อังกฤษ: Hatyairaprachasun schoolอักษรย่อ: ญ.ร.ส) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งเมื่อ 21 มิถุนายน 2521 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เนื้อหา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกพะยอม

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพะยอม
 • สีประจำโรงเรียน :          สีน้ำเงิน - ชมพู
 • คติพจน์ : นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 • ปรัชญา  : “เยาวชนอาเซี่ยน เราคือพี่น้องกัน”


ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 472 หมู่ที่ 3 บ้านควนจีน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่ 1663 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-พาณิชย์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนปีพ.ศ. 2521 ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียวคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2521 การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น วงศ์ชนะ เป็นประธานและอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว โดยนายสมพร พิชญาภรณ์ ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับนายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียนในชั้น ม.ศ.1 จำนวน 8 ห้อง ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์และพระครูพิศาลธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดควนลังได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน 10 ห้องเรียน ภายในระยะเวลา 10 วัน และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดเรียนอย่างเป็นทางการวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2” ซึ่งมีนายสุวิทย์ ศรีทิพยราษฎร์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2523 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์” และในปีการศึกษา 2525 เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (คอมต.)
พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2 (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา)
พ.ศ. 2559 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์มีครู-บุคลากร 193 คน ครูต่างประเทศ 6 คน นักเรียน 3,070 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 ห้องเรียน
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์มีครู-บุคลากร 202 คน ครูต่างประเทศ 6 คน นักเรียน 2,884 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 ห้องเรียน

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่[แก้]

 1. โปรแกรมทั่วไป
 2. Mini English Program (MEP)
 3. Computer English Program (CEP)
 4. International Program (IP)
 5. Science Math Ability (SMA)

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่[แก้]

 1. แผนการเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคม
 2. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ
 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

คณะสี[แก้]

คณะสีมี 6 คณะสี ได้แก่

 1.      สีม่วง สร้อยอินทนิล
 2.      สีฟ้า พยับหมอก
 3.      สีเขียว สะแกวัลย์
 4.      สีเหลือง สุพรรณิการ์
 5.      สีแสด ปาริชาติ
 6.      สีแดง ปรางค์มาลี

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุวิทย์ ศรีทิพยราษฎร์ 21 มิถุนายน 2521 - 26 พฤษจิกายน 2524
2 นายมาโนชญ์ นวลสุวรรณ 27 พฤศจิกายน 2524 - 6 มิถุนายน 2527
3 นายสว่าง หนูสวัสดิ์ 7 มิถุนายน 2527 ถึง - ตุลาคม 2534
4 นายประกอบ โสภณ 1 พฤศจิกายน 2534 - 30 กันยายน 2538
5 ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 1 กุมภาพันธ์ 2539 - 24 มกราคม 2541
6 นายวิทยา รัตนอรุณ 2 กุมภาพันธ์ 2541 - 7 พฤศจิกายน 2543
7 นายปราโมทย์ บางเสน 10 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2548
8 นายชัยยุทธ บัวตูม 10 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 มกราคม 2555
9 นายศุภณัฐ เพชรรัตน์ 1 มีนาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2557
10 ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล 23 มีนาคม 2558 - 30 มกราคม 2560
11 นายวิรัช ทองแกมแก้ว 24 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 ห้องสำนักงาน[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพัสดุ,ห้องบริหารงบประมาณ,ห้องบริหารทั่วไป,
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูห้องเรียนโครงการพิเศษ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น มีการจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องอาเซียน ห้องธนาคาร ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียน,ห้องกิจการนักเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน

อาคาร 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ห้องแนะแนว[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องแนะแนว

อาคาร 5 ห้องสมุด,ศูนย์คอมพิวเตอร์[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องสมุด
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 521,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 522,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 523
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 535,ห้องเรียน,ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

อาคาร 6 ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย,ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ใต้ถุนอาคาร
 • ชั้นที่ 2 ห้องวิชาการ,ห้อง GPA,ห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย,ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • ชั้นที่ 4 ห้องเรียน

อาคาร 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ชั้นที่ 1 ห้องเรียนดนตรี,ห้องเรียนศิลปะ,ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน,ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

อาคารเอนกประสงค์และห้องพิเศษ[แก้]

อาคารศูนย์กีฬา คพฐ. 51[แก้]

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • โรงยิมและสนาม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[แก้]

เป็นอาคาร โดยจัดสรรพื้นที่ดังนี้

 • ห้องกองพันนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับประชุมและห้องพักครู

อาคารอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์[แก้]

 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 100-150 ที่นั่ง

ศูนย์โสตทัศนศึกษา[แก้]

 • ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 200-300 ที่นั่ง

ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์[แก้]

 • ห้องเรียน สำหรับประชุมและห้องเรียน มีจำนวน 50-100 ที่นั่ง

ลานอเนกประสงค์[แก้]

ลานพะยอม[แก้]

 • เป็นลานอเนกประสงค์ มีหลังคา สำหรับประชุม มีเวทีและแสดงนิทรรศการ

ลานโสภณ[แก้]

 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง มีที่นั่ง สำหรับประชุม มีเวที

ลานไทร[แก้]

 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

ลานพิกุล[แก้]

 • เป็นลานต้นไม้กลางแจ้ง สำหรับประชุมและแสดงนิทรรศการ

สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่[แก้]

 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 • โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
 • โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 • โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
 • โรงเรียนคูเต่าวิทยา

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2560

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับจังหวัด การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “เล่าโกงสู่กันฟัง ตอน แบบนี้ก็เรียกว่าโกง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดย สภานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา โดย นายสรวิศ ประพันธ์วงศ์ นางสาวธิดารัตน์ คงสม นางสาวเด่นนภา ผิวผ่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน

ทีมลูกทุ่งร่มพะยอม รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน 2559
 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ระดับประเทศ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหัวข้อ “รักษ์...วัฒนธรรมไทย รักเมืองไทย” ตอน ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน โดยทีมลูกทุ่งร่มพะยอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก.ถึง 52 กก.(หญิง)

 • ปี พ.ศ. 2559

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ นายเกียรติวงศ์ แก้วประถม นายธีระวัตน์ วิไลพงศ์ ครูผู้สอน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

 • ปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 นางสาวรัศมี ศตะรัต การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.หญิง
 • ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชมเชย MCOT AWARDS 2015 ระดับประเทศ โครงการ ปั่นความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ CA Got Talent ครั้งที่ 5 ตอน "MC on Stage"
 • ปี พ.ศ. 2558 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ 2558 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 2558 * รางวัลเหรียญทอง นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 • ปี พ.ศ. 2558 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 3 รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 • ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เด็กหญิงสหัสมณี สุวรรณชาตรี ครูวาสนา หมัดเส็น
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 นางสาวมานิตา อักษรสว่าง ครูฉันทนา พรหมรักษ์
 • ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

1. เด็กชายจิรากร รักขา 2. นายพนัชกร ไชยถาวร 3. นางสาวมนตรา ชำนาญกิจ 4. นางสาววรัญญา รัตนพันธ์ 5. นางสาวสิตานัน สวยงาม ครูสิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา ครูธมนวรรณ เพชรเมือง


 • ปี พ.ศ. 2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ในงาน "มหกรรม OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน" ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และ เงินรางวัล 15,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2557 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ศรีสะเกษเกมส์
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสิรชญ์ ศรีจันทร์ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก(ชาย)
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายมนพพร นิมะละ การแข่งขันกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50.00 กก.(ชาย)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]