โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Chalaenimitwittaya School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ว.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถาปนา4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1090550527
สี         ฟ้า - น้ำเงิน
เว็บไซต์http://www.fb.com/chalaenimit

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา (อังกฤษ: Chalaenimitwittaya School)ตั้งอยู่ที่ ม.4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนสงขลาวิทยาคมเปิดสาขาชั้น ม.1 ขึ้นที่ตำบลชะแล้และตำบลปากรอ โดยใช้หอฉันของวัดชะแล้และศาลาโรงธรรมของวัดบ่อทรายเจริญธรรม เป็นสถานที่เรียน
  • 4 กุมภาพันธ์ 2529 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา" และแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ สุขุม ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก
  • พฤษภาคม 2533 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2543 เริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ปีการศึกษา 2553 โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างอิง[แก้]