วัดหนังราชวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหนังราชวรวิหาร
พระอุโบสถ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดหนัง
ที่ตั้งเลขที่ 200 ซอยวุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร)
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/allthaitemple/wadhnang-rachwrwihar
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระพุทธปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

วัดหนัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร[1] สร้างขึ้นประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏผู้สร้าง วัดนี้เป็นวัดโบราณ เป็นวัดร้างมากว่า 200 ปีแล้ว ตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาหรือนัยหนึ่ง ฝั่งเหนือคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจำวัด 200 เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีสืบมาแต่โบราณ มีนามว่าวัดหนังมาแต่เดิม และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2460 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2367 ในสมัยของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทำการฉลองวัดหนัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2380 นั่นเอง การเริ่มสถาปนาคงอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2367 ถึง พ.ศ. 2378 และปรากฏเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันถึง 9 พระองค์ และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สืบต่อจากพระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)

การสถาปนาวัด[แก้]

การสถาปนาวัดหนังคงจะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่ทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ใครบ้างเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง แต่มีปรากฏในพงศาวดารภาคที่ 33 บุพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า กรมหมื่นพิทักษ์ทรงเป็นนายด่านทำการจนแล้วสำเร็จ

รายนามเจ้าอาวาสวัดหนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระนิโรธรังสี ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
2 พระโพธิวงศาจารย์ (ขาว) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
3 พระราชกวี (มุ้ย) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
4 พระครูสังยุตตินทรีย์ (ทอง) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
5 พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร) พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2469
6 พระวิเชียรกวี (ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2502
7 พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2512
8 พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม) พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2552
9 พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน

คลังภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 291