คลองดาวคะนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับคลอง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ดาวคะนอง (แก้ความกำกวม)
คลองดาวคะนอง
คลองดาวคะนอง.jpg
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลัก
ชื่อแหล่งน้ำคลองดาวคะนอง
ข้อมูลทั่วไป
ต้นน้ำปากคลองดาวคะนอง
ที่ตั้งของต้นน้ำแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ท้ายน้ำบรรจบคลองบางขุนเทียน ระบายน้ำออกสู่กลุ่มคลองชายทะเล

คลองดาวคะนอง เป็นลำน้ำสาขาฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา กับคลองบางขุนเทียน ฝั่งคลองดาวคะนองฟากเหนือจากกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กับแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ เป็นหนึ่งในคลองที่มีการสัญจรทางน้ำมาก เนื่องด้วยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของกรุงเทพมหานคร เชื่อมไปยังคลองลัดผ้าเช็ดหน้า และคลองสนามชัย สู่ตลาดน้ำวัดไทร และสวนงูธนบุรี มีประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 1 แห่งบนปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองดาวคะนองมีความกว้างเฉลี่ย 25–30 เมตร ความลึก 4–5 เมตร[1]

ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร[แก้]

ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรดาวคะนอง อยู่ในความดูแลของ สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ตั้งอยู่ในแขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โดยประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสี่แห่งของประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรในฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการป้องกันน้ำเค็มรุก เข้ามาในพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เริ่มก่อสร้างเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539 งบประมาณค่าก่อสร้าง 129,000,000 บาท

บรรยากาศการค้าขายริมน้ำ ในคลองดาวคะนอง

อ้างอิง[แก้]

  1. วิริยะ รอดศิริ. "การศึกษาความเหมาะสมของการฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือโดยสาร กรณีศึกษาเขตจอมทอง ฝั่งธนบุรี" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.