รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองบัวลำภูที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Pink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบัวบาน)
Gold pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู[แก้]

จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดเลย[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร วังแสน-สุวรรณ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม วังแสน-สุวรรณ กุดดินจี่ นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม บัวบาน กุดดู่ โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร บัวบาน กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ นากลาง นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู บัวบาน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วังแสน-สุวรรณ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร บัวบาน นากอก ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแกวิทยา วังแสน-สุวรรณ นาแก นาวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช วังแสน-สุวรรณ นาเหล่า นาวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร บัวบาน โนนเมือง โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บัวบาน โนนสัง โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บัวบาน บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ ฝั่งแดง นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม วังแสน-สุวรรณ บุญทัน สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร บัวบาน ยางหล่อ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร บัวบาน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร บัวบาน ลำภู เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม บัวบาน หนองเรือ โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร บัวบาน หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1[แก้]

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านโนนอุดม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดจิก กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองกุง นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดฉิม นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านทรายงาม นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดเต่า นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาอ่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาเลิง โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนร่มเกล้า โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านภูพานคำ โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหินคูณ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข้องโป้ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข้องโป้ (สาขาบ้านค้อ) บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนนาดี บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกม่วย บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านบุ่งบก ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านลาด ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยลึก โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านสุขเกษม หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านเสาเล้า หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนหัน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2[แก้]

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางเหนือและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดหนองบัวลำภูมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 5 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 บ้านวังหมื่น หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล
เทศบาลตำบลกุดดินจี่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนากลาง โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 นากลาง นากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาเหล่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า นาวัง อนุบาล
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง อนุบาล

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)