รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองบัวลำภูที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบัวบาน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ)

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภูตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดหนองบัวลำภู

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู[แก้]

จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดเลย[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 2 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร วังแสน-สุวรรณ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม วังแสน-สุวรรณ กุดดินจี่ นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม บัวบาน กุดดู่ โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร บัวบาน กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ นากลาง นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู บัวบาน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม วังแสน-สุวรรณ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร บัวบาน นากอก ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแกวิทยา วังแสน-สุวรรณ นาแก นาวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช วังแสน-สุวรรณ นาเหล่า นาวัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร บัวบาน โนนเมือง โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บัวบาน โนนสัง โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บัวบาน บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ ฝั่งแดง นากลาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม วังแสน-สุวรรณ บุญทัน สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร บัวบาน ยางหล่อ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร บัวบาน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ วังแสน-สุวรรณ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร บัวบาน ลำภู เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม บัวบาน หนองเรือ โนนสัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร บัวบาน หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1[แก้]

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านโนนอุดม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองบัววิทยายน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดจิก กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองกุง นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดฉิม นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านทรายงาม นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกุดเต่า นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาอ่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาเลิง โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนร่มเกล้า โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนทัน โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านภูพานคำ โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหินคูณ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข้องโป้ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข้องโป้ (สาขาบ้านค้อ) บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกกุง บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนนาดี บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกม่วย บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านบุ่งบก ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านลาด ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยลึก โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านสุขเกษม หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านเสาเล้า หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านดอนหัน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านโนนม่วง หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโสกจาน โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมือง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนเมือง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนตาล โนนเมือง โนนสัง
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม โนนเมือง โนนสัง
โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนเมือง โนนสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมพัฒนา โนนสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 นิคมพัฒนา โนนสัง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนสัง
โรงเรียนบ้านดงบาก นิคมพัฒนา โนนสัง
โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนปรางค์กู่ ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ปางกู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองตานา โคกใหญ่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง โคกใหญ่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โคกใหญ่ โนนสัง
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองแวง กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านโสกช้าง กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดดู่ โนนสัง
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนบ้านวังมน โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนบ้านวังมน สาขาชัยมงคล โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนบ้านข่าน้อย โคกม่วง โนนสัง
โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนบ้านกุดแห่ บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนบ้านท่าศิลา บ้านค้อ โนนสัง
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว บ้านถิ่น โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนบ้านท่าลาด หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา หนองเรือ โนนสัง
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านมอใต้ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโนนสง่า เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสำราญสุข หนองแก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาทับควาย หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนดอนปอวิทยา หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองโน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านทรายมูล ทรายทอง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านดอนข่า ทรายทอง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม ทรายทอง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองอุ ทรายทอง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนกุดจิกวิทยา หันนางาม ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง หันนางาม ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง หันนางาม ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หันนางาม ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา โนนม่วง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โนนม่วง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านมอเหนือ โนนม่วง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ยางหล่อ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านคอกวัว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านผาสุก หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองคังคา หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านกุดแท่น กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านวังคูณ กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาทม กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนงาม นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง) นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านวังไฮ นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นากอก ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนโนนคูณวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง
โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2[แก้]

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางเหนือและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ นากลาง นากลาง
โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ นากลาง นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน นากลาง นากลาง
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ดงสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ ดงสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา ดงสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองด่าน ด่านช้าง นากลาง
โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ด่านช้าง นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ด่านช้าง นากลาง
โรงเรียนกุดแห่วิทยา กุดแห่ นากลาง
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม กุดแห่ นากลาง
โรงเรียนบ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมือง นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนไหม โนนเมือง นากลาง
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน โนนเมือง นากลาง
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สาขามอเลี้ยว โนนเมือง นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนเมือง นากลาง
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนบ้านอาบช้าง กุดดินจี่ นากลาง
โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านก่าน ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนตาล ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนงาม ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ฝั่งแดง นากลาง
โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านห้วยนาหลวง อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร อุทัยสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองแสง เก่ากลอย นากลาง
โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ เก่ากลอย }นากลาง}
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก เก่ากลอย นากลาง
โรงเรียนบ้านยางชุม เก่ากลอย นากลาง
โรงเรียนบ้านนาสมใจ เก่ากลอย นากลาง
โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ เก่ากลอย นากลาง
โรงเรียนบ้านนากลาง นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม เทพคีรี นาวัง
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง เทพคีรี นาวัง
โรงเรียนบ้านภูเขาวง เทพคีรี นาวัง
โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง นาแก นาวัง
โรงเรียนบ้านนาแก นาแก นาวัง
โรงเรียนบ้านผาเวียง นาแก นาวัง
โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ นาแก นาวัง
โรงเรียนบ้านหนองค้อ นาแก นาวัง
โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา วังปลาป้อม นาวัง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง วังปลาป้อม นาวัง
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว วังปลาป้อม นาวัง
โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนบ้านโคกกะทอ นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนบ้านนาสมนึก นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านไทยนิยม วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านผาวัง วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านนาเจริญ วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังทอง นาวัง
โรงเรียนบ้านต้อง บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนโนนอุดมศึกษา บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านต่างแคน บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาโมง บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง บ้านโคก สุวรรณคูหา
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาด่าน นาด่าน สุวรรณคูหา
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา นาด่าน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน นาด่าน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านกุดฮู นาด่าน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาไร่ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านวังหินซา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา
โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง ดงมะไฟ สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง กุดผึ้ง สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย กุดผึ้ง สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา กุดผึ้ง สุวรรณคูหา
โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร กุดผึ้ง สุวรรณคูหา
โรงเรียนยูงทองวิทยา กุดผึ้ง สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา บุญทัน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา นาดี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา นาดี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา นาดี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี นาดี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นาดี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาสี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาสี นาสี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา นาสี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาบ้านซำภูทอง นาสี สุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา นาสี สุวรรณคูหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดหนองบัวลำภูมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (1 โรงเรียน) และเทศบาลตำบล 5 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 บ้านวังหมื่น หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เมืองหนองบัวลำภู อนุบาล
เทศบาลตำบลกุดดินจี่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนากลาง โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 นากลาง นากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาเหล่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า นาวัง อนุบาล
โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพิชญบัณฑิต หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลสุดา หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนจริยานุสรณ์ ลำภู เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนปัณณ์รักษ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา นากลาง นากลาง
โรงเรียนแสนภักดีวิทยา ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โรงเรียนสงวนศึกษา นากลาง นากลาง
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
โรงเรียนพัฒนบัณฑิต สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
โรงเรียนพุทธิปัญญา นาด่าน สุวรรณคูหา
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา โนนสัง โนนสัง
โรงเรียนสิริรดา นาเหล่า นาวัง
โรงเรียนอนุบาลกานวดี หันนางาม ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ นาสี สุวรรณคูหา
โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน ดงสวรรค์ นากลาง
โรงเรียนภัฏฐวัฒนานุกูล กุดแห่ นากลาง

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-18. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)