มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอนแก่น
Sripatum University Khon Kaen
Logo SPU.png
ชื่อย่อ มศป.ขก. / SPU KK
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (5 ปี)
ประเภท ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ที่ตั้ง เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
ต้นไม้ ปาล์มขวด, ดอกบัวหลวงสีชมพู
สีประจำสถาบัน ██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เพลง บัวเบิกบาน
เว็บไซต์ www.khonkaen.spu.ac.th
New logo spukk (Converted).png

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (อังกฤษ: Sripatum University Khon Kaen) เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการศึกษาสู่จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อ ปีการศึกษา 2556 โดยใช้พื้นที่เดิมของ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นและพื้นที่ตลาดด้านหน้า และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน มายังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

Spu KK 01.png

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบัน[แก้]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ใน เวลา 15.22 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันว่า ศรีปทุม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
รายนามผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
รายนามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พ.ศ. 2560 - ปัจุบัน

หลักสูตร[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]