มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอนแก่น
Sripatum University Khon Kaen
New logo spukk (Converted).png
ชื่อย่อ มศป.ขก. / SPU KK
คติพจน์ HOME @SPUKK เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
สถาปนา พ.ศ. 2556
ประเภท ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
รองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ที่ตั้ง 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ที่ตั้งชั่วคราว)
สีประจำสถาบัน ████ ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.khonkaen.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (อังกฤษ: Sripatum University Khon Kaen) มีสถานะเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยใช้พื้นที่เดิมของ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นเป็นสถานที่ตั้งวิทยาเขต และยังมีโครงการย้ายที่ตั้งวิทยาเขตเพื่อการขยายตัวในอนาคต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาเขต[แก้]

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ใน เวลา 15.22 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันว่า ศรีปทุม

คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดสอน[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]