รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.jpg
"รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี
ประเภท ระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูง, รถไฟฟ้าโมโนเรล, รถไฟฟ้าชานเมือง, รถไฟล้อยาง
จำนวนสาย 5 สาย (ปัจจุบัน)
13 สาย (โครงการ)
จำนวนสถานี 77* (ปัจจุบัน)
310* (โครงการ)
*นับสถานีเชื่อมต่อเป็นสถานีเดียว
ผู้โดยสารต่อวัน บีทีเอส: 900,000 คน
มหานคร: 460,000 คน
เชื่อมท่าอากาศยาน: 75,000 คน
การให้บริการ
เริ่มดำเนินงาน 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (18 ปี)
เจ้าของ กรุงเทพมหานคร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงาน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง 112.09 กม. (ปัจจุบัน)
567.34 กม. (โครงการ)
รางกว้าง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน: 1.435 เมตร
รถไฟฟ้าชานเมือง: 1.000 เมตร
การจ่ายไฟฟ้า รางที่สาม และ จ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็วสูงสุด รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน: 80 กม./ชม.
รถไฟฟ้าชานเมือง: 160 กม./ชม.

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในเส้นทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน โดยในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย 77 สถานี ครอบคลุมระยะทางกว่า 112 กิโลเมตร*[1]

ประวัติ[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทางยกระดับ ทางพิเศษ หรือทางราง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2533 กระทรวงคมนาคม และพรรคกิจสังคม ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการโฮปเวลล์ กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ของนายกอร์ดอน วู จากฮ่องกง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางพร้อมทางยกระดับ รวมถึงรัฐบาลยังได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน ร่วมกับบริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน จำกัด จาก ประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ชั้นใน แต่ทั้ง 2 โครงการดำเนินการด้วยความล่าช้าเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ รวมถึงปัญหาการส่งมอบพื้นที่ และปัญหาการทุจริตของทั้ง 2 โครงการ ภายหลังจากเหตุ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 รัฐบาลนาย อานันท์ ปันยารชุน โดยนาย นุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ได้เข้ามาตรวจสอบสัญญาสัมปทานทั้งหมดที่มีเงื่อนไขการผูกขาด จนในที่สุดก็ได้ประกาศล้มโครงการโฮปเวลล์ และโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินลงทั้ง 2 โครงการ พร้อมทั้งจัดตั้ง องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ขึ้นมาดำเนินการในเรื่องระบบขนส่งมวลชนแทนใน พ.ศ. 2535

แต่จากความล่าช้าในการจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร บวกกับปัญหาการจราจรใน กรุงเทพมหานคร เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ในรัฐบาล ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 ได้มีแนวคิดในการรื้อฟื้นโครงการโฮปเวลล์ โดยต่อสัญญาสัมปทานที่ถูกล้มไปใน พ.ศ. 2534 เพื่อให้บริษัท โฮปเวลล์ สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ทว่าในเงื่อนไขกลับไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน บวกกับปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้บริษัทโฮปเวลล์ เลือกที่จะไม่ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ จนในรัฐบาล ชวลิต ยงใจยุทธ ได้มีมติให้บอกเลิกสัมปทานกับบริษัท โฮปเวลล์ หลังหยุดการก่อสร้างโครงการไปเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยที่มีมติในการบอกเลิกโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541

ระหว่างนั้นกรุงเทพมหานคร ในสมัยพลตรี จำลอง ศรีเมือง เป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการอนุมัติโครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ให้กับ บริษัท ธนายง จำกัด (บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ไปดำเนินการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ในระยะแรกของการก่อสร้างกลับพบปัญหาในการหาสถานที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการเนื่องจากเดิม กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้มีการใช้พื้นที่ของ สวนลุมพินี ในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง แต่การก่อสร้างถูกคัดค้านเนื่องจากประชาชนไม่เห็นด้วย กรุงเทพมหานคร จึงพิจารณาย้ายศูนย์ซ่อมบำรุงไปใช้พื้นที่ราชพัสดุของ กรมธนารักษ์ อันเป็นที่ตั้งของ สถานีขนส่งสายเหนือ (ตลาดหมอชิต) จนในที่สุด บริษัท ธนายง ก็สามารถพัฒนาโครงการสำเร็จเป็นโครงการ รถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อ พ.ศ. 2542 ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนสายแรกในประเทศไทย และได้รับชื่อพระราชทานโครงการว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา"

ใน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำเนินการออกแบบเส้นทางระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนใน กรุงเทพมหานคร เดิม โดยใช้ความล้มเหลวของโครงการโฮปเวลล์และโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินเป็นบทเรียน ซึ่งจากการพิจารณาและคาดการณ์การเติบโตของเมืองในระยะสั้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้พิจารณาและแบ่งการดำเนินการออกเป็นสามระยะ คือ

"ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2554)" เป็นระยะของการปรับตัวพัฒนา เพื่อการขนส่งภายในเมืองทั้งระบบ

"ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564)" เป็นระยะของการพัฒนาใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อเปิดให้บริการเป็นเส้นรอบวง กระจายผู้โดยสารในเมืองอย่างทั่วถึง

"ระยะที่ 3 (หลังปี พ.ศ. 2564)" เป็นการพัฒนาระยะยาว เปิดเส้นทางสู่ย่านชานเมือง และรองรับผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ในเมือง

ต่อมาใน พ.ศ. 2543 สภาได้มีการพิจารณาและประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร เป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ความรับผิดชอบตามนโยบายและแผนแม่บทของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จนเป็นโครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อันเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของ ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2547

ปัจจุบันรถไฟฟ้าใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ภายใต้ "โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการแผนแม่บท การขนส่งมวลชนระบบรางในเขต กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง" ซึ่งแต่เดิมโครงการมีเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด 9 เส้นทางโดยรวมเส้นทางของ รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่กำลังก่อสร้างในขณะนั้น และต่อมาได้มีการขยายออกเป็นทั้งหมด 12 เส้นทางในปัจจุบัน

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนา[แก้]

ลำดับเหตุการณ์การพัฒนา
ปี (พ.ศ.) วันที่ เหตุการณ์
2542 5 ธันวาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช) และ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน)
2547 3 กรกฎาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ)
2552 15 พฤษภาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีสะพานตากสิน-สถานีวงเวียนใหญ่)
2553 23 สิงหาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (สถานีสุวรรณภูมิ-สถานีพญาไท)
2554 12 สิงหาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีอ่อนนุช-สถานีแบริ่ง)
2555 5 ธันวาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (สถานีตลิ่งชัน-สถานีบางซ่อน) โดยใช้ รถดีเซลราง วิ่งชั่วคราวจนถึงต้นปี พ.ศ. 2557
2556 12 มกราคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีวงเวียนใหญ่-สถานีโพธิ์นิมิตร)
14 กุมภาพันธ์ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีโพธิ์นิมิตร-สถานีตลาดพลู)
5 ธันวาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (สถานีตลาดพลู-สถานีบางหว้า)
2559 6 สิงหาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)
2560 3 เมษายน เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีแบริ่ง-สถานีสำโรง)
11 สิงหาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน)[2]


กำหนดการในอนาคต[แก้]

รายชื่อสายรถไฟฟ้า[แก้]

ระบบเส้นทาง[แก้]

ชื่อระบบ เปิดให้บริการครั้งแรก จำนวนเส้นทาง
ในปัจจุบัน
ระยะทาง
ในปัจจุบัน
จำนวนสถานี
ในปัจจุบัน
ผู้ให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 2 38.69[8] 35[1][9] BTSC
รถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2547 2 44.8 34[2] BEM
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2553 1 28.6 8 SRTET

หมายเหตุ

 • [1] นับสถานีเชื่อมต่อ (สยาม) เป็นสถานีเดียว
 • [2] นับสถานีเชื่อมต่อ (เตาปูน) เป็นสถานีเดียว

สายที่ให้บริการในปัจจุบัน[แก้]

สาย ระบบ จำนวนสถานี ระยะทาง สถานีปลายทาง จำนวนผู้โดยสาร
ต่อวัน
(คน)
ปีที่เปิดให้บริการ
ส่วนแรก ส่วนต่อขยายล่าสุด
     สายเฉลิมพระเกียรติฯ 1 (สุขุมวิท) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 23 24.02 กิโลเมตร (14.93 ไมล์)[10] หมอชิตสำโรง รวมกัน
900,000[11]
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2560
     สายเฉลิมพระเกียรติฯ 2 (สีลม) 13 14.67 กิโลเมตร (9.12 ไมล์) สนามกีฬาแห่งชาติ ↔ บางหว้า พ.ศ. 2556
     สายเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ามหานคร 19 21.2 กิโลเมตร (13.2 ไมล์)[12] หัวลำโพง ↔ เตาปูน 400,000[13] พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2560[14]
     สายฉลองรัชธรรม 16 23.6 กิโลเมตร (14.7 ไมล์) คลองบางไผ่เตาปูน 60,000[15] พ.ศ. 2559
     แอร์พอร์ตเรลลิงก์ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ 8 28.6 กิโลเมตร (17.8 ไมล์) พญาไทสุวรรณภูมิ 75,000[16] พ.ศ. 2553
รวมทั้งหมด 112.09 กิโลเมตร (69.65 ไมล์)


สายที่กำลังก่อสร้าง/ผ่านการอนุมัติแล้ว[แก้]

สาย ระบบ เริ่มก่อสร้าง เปิดบริการ จำนวนสถานี ระยะทาง (กม.) สถานีปลายทาง ผู้ให้บริการ
     สายสุขุมวิท ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร / ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 2555 5 ธันวาคม 2561[3][4] 9 13 สำโรง - เคหะสมุทรปราการ BTSC / KT / MRTA
2558 1 กรกฎาคม 2563[3][4] 16 19 หมอชิต - คูคต
     สายสีทอง ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 2561[5] 2562[5][4] 3 1.8 กรุงธนบุรี - คลองสาน BTSC / KT
     สายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร 2554 มีนาคม 2563[4] 9 10.8 เตาปูน - ท่าพระ BEM / MRTA
2554 กันยายน 2562[4] 11 15.9 หัวลำโพง - หลักสอง
     สายสีชมพู 2561 2564[4] 30 34.5 ศูนย์ราชการนนทบุรี - มีนบุรี NBM / MRTA
     สายสีเหลือง 2561 2564[4] 23 30 รัชดา - สำโรง EBM / MRTA
     สายสีส้ม 2560 2566[4] 17 23 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สุวินทวงศ์ MRTA
     สายฉลองรัชธรรม ส่วนต่อขยาย 2561[17] 2567[17][4] 17 23.6 เตาปูน - ครุใน BEM / MRTA
     สายสีแดงเข้ม รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 2556 2563[4] 10 26 รังสิต - กลางบางซื่อ SRT / SRTET
     สายสีแดงอ่อน 2552 2563[4] 3 15 ตลิ่งชัน - กลางบางซื่อ

สรุปแผนพัฒนา[แก้]

สาย รูปแบบ ช่วงกว้างราง ยาว (กม.) จำนวนสถานี สถานะ และ แผนพัฒนา เจ้าของโครงการ
  สีแดงเข้ม รถไฟฟ้าชานเมือง Meter Gauge (1.000 m.) 80.8
บ้านภาชี – ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 28  ? ภายในปี พ.ศ. 2565 รฟท.
ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต – รังสิต 10.3 3 ภายในปี พ.ศ. 2565
รังสิต – บางซื่อ 26 10 กำลังก่อสร้าง
บางซื่อ – หัวลำโพง 6.5 6 ภายในปี พ.ศ. 2563
หัวลำโพง – บางบอน 36.3 10 ภายในปี พ.ศ. 2572
บางบอน – มหาชัย 20.3 7 ภายในปี พ.ศ. 2572
  สีแดงอ่อน รถไฟฟ้าชานเมือง Meter Gauge (1.000 m.) 58.5
ศาลายา – ตลิ่งชัน 14.0 4 ภายในปี พ.ศ. 2564
ตลิ่งชัน – บางซื่อ 15.0 5 เปิดให้บริการ พ.ศ. 2563 รฟท.
บางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน 9.0 5 ภายในปี พ.ศ. 2563
มักกะสัน – หัวหมาก 10.0 3 ภายในปี พ.ศ. 2563
มักกะสัน – บางบำหรุ 10.5 5
  แอร์พอร์ตเรลลิงก์ รถไฟฟ้าชานเมือง Standard Gauge (1.435 m.) 49.5
สุวรรณภูมิ – พญาไท 28.6 8 เปิดให้บริการ เมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รฟท.
พญาไท – บางซื่อ 7.8 1-2 ภายในปี พ.ศ. 2564 ขยายไปดอนเมือง
บางซื่อ - ดอนเมือง 14 3
  สีเขียวอ่อน ระบบขนส่งมวลชนเร็วยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 66.5
วงแหวนรอบนอกตะวันออก – คูคต 6.5 4 ภายในปี พ.ศ. 2565
หมอชิต – คูคต 18.4 16 กำลังก่อสร้าง รฟม.
หมอชิต – อ่อนนุช 16.5 17 เปิดให้บริการ เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กทม.
อ่อนนุช – แบริ่ง 5.3 5 เปิดให้บริการ เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
อุดมสุข – สุวรรณภูมิ ~16 10 รอการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 2 ของท่าอากาศยานฯ
ธนาซิตี้ - วัดศรีวาน้อย ~4 2
แบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ 12.8 9 รอเปิดให้บริการในปี 2561 รฟม.
เคหะสมุทรปราการ – บางปู 7.0 4 ภายในปี พ.ศ. 2565
  สีเขียวเข้ม ระบบขนส่งมวลชนเร็วยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 22.5
ตลิ่งชัน – บางหว้า 7 6 ภายในปี พ.ศ. 2564 กทม.
บางหว้า – วงเวียนใหญ่ 5.3 4 เปิดให้บริการ ครบทั้งเส้นทางเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วงเวียนใหญ่ – สะพานตากสิน 2.2 2 เปิดให้บริการ เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
สะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ 7.0 7 เปิดให้บริการ เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
สนามกีฬาแห่งชาติ – ยศเส 1.0 1 ภายในปี พ.ศ. 2564
  สีน้ำเงิน ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 55.0
ท่าพระ – บางซื่อ 13.0 10 กำลังก่อสร้าง รฟม.
บางซื่อ – หัวลำโพง 20.0 18 เปิดให้บริการ เมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
หัวลำโพง – ท่าพระ – หลักสอง 14.0 10 กำลังก่อสร้าง
หลักสอง – พุทธมณฑลสาย 4 8.0 4 ภายในปี พ.ศ. 2564
  สีม่วง ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 42.8
คลองบางไผ่ – เตาปูน 23.0 16 เปิดให้บริการ เมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รฟม.
เตาปูน – ครุใน 19.8 16 ภายในปี พ.ศ. 2565
  สีส้ม ระบบขนส่งมวลชนเร็วใต้ดินและยกระดับ Standard Gauge (1.435 m.) 35.4
บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 13 13 ภายในปี พ.ศ. 2567 (ช่วงตลิ่งชัน – บางขุนนนท์ ยกเลิก)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สุวินทวงศ์ 22 17
  สีชมพู โมโนเรล 36
ศูนย์ราชการนนทบุรี – ปากเกร็ด 6.0 5 ภายในปี พ.ศ. 2563
ปากเกร็ด – หลักสี่ 12.0 9
หลักสี่ – วงแหวนรอบนอก 10.5 5
วงแหวนรอบนอก – มีนบุรี 7.5 5
  สีเหลือง โมโนเรล 30.4
รัชดา-ลาดพร้าว – พัฒนาการ 12.6 10 ภายในปี พ.ศ. 2563
พัฒนาการ – สำโรง 17.8 11
  สีทอง ระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติ (AGT) 21
กรุงธนบุรี – ประชาธิปก 2.7 4 ภายในปี พ.ศ. 2566
ประชาธิปก – อิสรภาพ
กรุงธนบุรี – เจริญนคร 60
  สีน้ำตาล 21
ศูนย์ราชการนนทบุรี – สัมมากร 21 23 ภายในปี พ.ศ. 2568
  สีเทา 26.0
วัชรพล – ลาดพร้าว 8.0 5 ภายในปี พ.ศ. 2563
ลาดพร้าว – พระราม 4 12.0 10
พระราม 4 – สะพานพระราม 9 6.0 6
  สีฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค[แก้]

ระบบปฏิบัติการเดินรถ[แก้]

ระบบรถไฟฟ้า[แก้]

เส้นทาง รุ่น ผู้ผลิต ผลิตใน ปีที่นำเข้าครั้งแรก ปีที่นำเข้าครั้งล่าสุด ภาพ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสุขุมวิท และ สายสีลม) ซีเมนส์ โมดูลาร์ เมโทร ซีเมนส์  เยอรมนี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555 Bangkok Skytrain 2011.jpg
ซีเมนส์ อินสไปโร  ตุรกี พ.ศ. 2561 130px
บอมบาร์ดิเอร์โมเวีย / ซีเอ็นอาร์ ฉางชุน อีเอ็มยู (EMU-B) บอมบาร์ดิเอร์ / ซีอาร์อาร์ซี  จีน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 Bangkok Skytrain 06.jpg
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซีเมนส์ โมดูลาร์ เมโทร ซีเมนส์  เยอรมนี พ.ศ. 2547 BangkokMetro SiLomStation.jpg
ซีเมนส์ อินสไปโร  ออสเตรีย พ.ศ. 2562[18] 130px
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซีเมนส์ เดซิโร คลาส 360 ซีเมนส์  เยอรมนี พ.ศ. 2550 - Airport Rail link - city.jpg
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เจเทรค ซัสติน่า มารุเบนิ/โตชิบา  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2558[19] MRT Purple Line.jpg
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สายสีแดงเข้ม และ สายสีแดงอ่อน) ฮิตาชิ[20] ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น/มิตซูบิชิเฮฟวีอินดัสทรีส์[21]  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2562[22] 130px
รถไฟฟ้าสายสีชมพู บอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย โมโนเรล 300 บอมบาร์ดิเอร์  จีน พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 - Bombardier-innovia-yellow-pink.jpg
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
รถไฟฟ้าสายสีทอง บอมบาร์ดิเอร์ อินโนเวีย เอพีเอ็ม 300 พ.ศ. 2565 -
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ยังไม่เปิดเผย) (ยังไม่เปิดเผย)  [[|]] (ยังไม่เปิดเผย) พ.ศ. 2566

บัตรโดยสารและค่าบริการ[แก้]

รถไฟฟ้าบีทีเอส[แก้]

รถไฟฟ้ามหานคร[แก้]

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[แก้]

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการจัดเก็บค่าโดยสารทั้งหมดสองแบบ ดังต่อไปนี้

 • รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายซิตี้ไลน์) ใช้วิธีการเก็บค่าโดยสารเป็นรายสถานี เริ่มต้น 15 บาท เพิ่มขึ้นสถานีละ 5 บาท ตามจำนวนสถานีที่เดินทางจริง ค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 45 บาท สำหรับโดยสารจาก สถานีพญาไท-สถานีสุวรรณภูมิ หรือ สถานีสุวรรณภูมิ-สถานีพญาไท โดยผู้โดยสารจะได้รับเหรียญโดยสารหรือโทเคนเดินทางเป็นสีแดง
 • รถไฟฟ้าด่วนเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายเอ็กซ์เพรสไลน์) คิดค่าโดยสารเที่ยวละ 150 บาทต่อเที่ยว (ปัจจุบันลดค่าโดยสารเหลือ 90 บาท) โดยผู้โดยสารจะได้รับคูปองพิเศษกรณีเดินทางจากสถานีพญาไทหรือสถานีสุวรรณภูมิไปสถานีพญาไท สำหรับใช้ยื่นขอออกพื้นที่ชำระเงินที่สถานีปลายทาง หรือเหรียญโดยสารหรือโทเคนเดินทางเป็นสีน้ำเงินกรณีเดินทางมาจากหรือลงปลายทางที่สถานีมักกะสัน กรณีเดินทางจากสถานีมักกะสัน ผู้โดยสารจะต้องหยอดเหรียญเข้าระบบตั้งแต่สถานีมักกะสัน ซึ่งเมื่อถึงปลายทางก็สามารถเดินออกจากระบบได้ทันที ส่วนกรณีเดินทางจากสถานีพญาไท ผู้โดยสารจะต้องยื่นคูปองให้กับเจ้าหน้าที่ที่สถานีสุวรรณภูมิเพื่อออกจากระบบ ส่วนกรณีเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารสามารถเดินเข้าระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องชำระค่าโดยสาร และเลือกเส้นทางในการเดินทางได้สองเส้นทางคือเส้นทางพญาไท-สุวรรณภูมิ หรือ มักกะสัน-สุวรรณภูมิ จากนั้นค่อยไปชำระค่าโดยสารที่สถานีปลายทางได้ (กรณีเดินทางไปพญาไท ผู้โดยสารจะต้องติดต่อซื้อคูปองก่อนเข้าระบบเพื่อใช้ในการออกจากระบบที่สถานีพญาไท)

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้มีการจัดทำค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ หรือพนักงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม ผ่านบัตรเออาร์แอล สมาร์ทพาส ดังนี้

 • สติวเดนท์สมาร์ทพาส - ลดค่าโดยสารลง 20% จากค่าโดยสารปกติ โดยจะออกบัตรโดยสารให้กับนักเรียน หรือ นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี หรือศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี
 • ซีเนียร์สมาร์ทพาส - ลดค่าโดยสารลง 20% จากค่าโดยสารปกติ โดยจะออกบัตรโดยสารให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปี โดยยึดถือวันเกิดจากหน้าบัตรประชาชน
 • สุวรรณภูมิแคร์เรียร์ เอ็กซ์เพรส สมาร์ทพาส - ลดค่าโดยสารของรถไฟฟ้าด่วนเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายเอ็กซ์เพรสไลน์) จากมักกะสัน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือจากพญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากค่าโดยสารปกติที่ 150 บาท เป็น 45 บาทต่อเที่ยว โดยจะออกบัตรโดยสารให้กับพนักงานสายการบินภายในประเทศทุกสายการบิน พนักงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกตำแหน่ง พนักงานภาคเอกชนที่มีพื้นที่รับผิดชอบภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

รถไฟฟ้าชานเมือง[แก้]

แผนที่[แก้]

รถไฟฟ้าสายที่เปิดให้บริการแล้วและที่กำลังก่อสร้าง[แก้]

รถไฟฟ้าเมื่อครบทุกสาย[แก้]

แผนที่แบบอื่นๆ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. *หมายเหตุ : สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน นั้น แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการ จึงนับเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
 2. http://www.ryt9.com/s/iq05/2689993
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (31 March 2017). ข้อมูลที่สำคัญอื่น - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด (มหาชน) (ใน ไทย). สืบค้นเมื่อ 15 August 2017. 
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 www.prop2morrow.com (16 January 2018). เปิดแผนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าปี 2561 (ใน ไทย). สืบค้นเมื่อ 16 January 2018. 
 5. 5.0 5.1 5.2 https://www.prachachat.net/property/news-27316
 6. https://www.facebook.com/biztalk106/posts/1539720836112394
 7. 7.0 7.1 https://www.prachachat.net/property/news-48912
 8. https://www.thansettakij.com/2016/07/14/70337
 9. https://www.thansettakij.com/2016/07/14/70337
 10. https://www.thansettakij.com/2016/07/14/70337
 11. http://www.thansettakij.com/2016/05/17/52501
 12. M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Mass Rapid Transit Authority of Thailand. 2014
 13. http://www.thansettakij.com/content/207876?ts
 14. http://www.komchadluek.net/news/top-10/287268
 15. http://www.thansettakij.com/content/207876?ts
 16. https://mgronline.com/business/detail/9600000093372
 17. 17.0 17.1 http://www.posttoday.com/biz/gov/505199
 18. “ซีเมนส์” ยึดระบบรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน 2 หมื่นล้าน
 19. http://www.thairath.co.th/content/534260
 20. http://www.hitachi.com.sg/press/docs/20160330.pdf
 21. http://www.railwaygazette.com/news/news/asia/single-view/view/bangkok-projects-approved.html
 22. http://www.railwaygazette.com/news/news/asia/single-view/view/bangkok-projects-approved.html

แหล่งข้อมูล[แก้]