เฮิรตซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Sine waves of different frequency.

เฮิรตซ์ (อังกฤษ: hertz ย่อว่า Hz) เป็นหน่วย SI ของค่าความถี่ โดย 1 Hz คือความถี่ที่เท่ากับ 1 ครั้ง ต่อวินาที (1/s) หรือ : ดังนั้น 50 Hz หมายถึงมีความถี่เท่ากับ 50 ครั้งต่อ 1 วินาที[1]

หน่วยความถี่อื่นๆ ได้แก่ เรเดียนต่อวินาที (radian/second, rad/s) และ รอบต่อนาที (revolutions per minute, RPM)

hertz มาจากชื่อนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ชื่อ ไฮน์ริช เฮิร์ตซ์ (Heinrich Rudolf Hertz) เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน แม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วย hertz ได้กำหนดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) แล้วเริ่มมาใช้แทน หน่วย รอบต่อวินาที (cycles per second หรือ cps) ในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) หน่วย Hz ได้ใช้ทดแทนการใช้ cps แทบทั้งหมด

หน่วยพหุคูณ[แก้]

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยเฮิรตซ์ (Hz)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 Hz dHz เดซิเฮิรตซ์ 101 Hz daHz เดคาเฮิรตซ์
10–2 Hz cHz เซนติเฮิรตซ์ 102 Hz hHz เฮกโตเฮิรตซ์
10–3 Hz mHz มิลลิเฮิรตซ์ 103 Hz kHz กิโลเฮิรตซ์
10–6 Hz µHz ไมโครเฮิรตซ์ 106 Hz MHz เมกะเฮิรตซ์
10–9 Hz nHz นาโนเฮิรตซ์ 109 Hz GHz จิกะเฮิรตซ์
10–12 Hz pHz พิโกเฮิรตซ์ 1012 Hz THz เทระเฮิรตซ์
10–15 Hz fHz เฟมโตเฮิรตซ์ 1015 Hz PHz เพตะเฮิรตซ์
10–18 Hz aHz อัตโตเฮิรตซ์ 1018 Hz EHz เอกซะเฮิรตซ์
10–21 Hz zHz เซปโตเฮิรตซ์ 1021 Hz ZHz เซตตะเฮิรตซ์
10–24 Hz yHz ยอกโตเฮิรตซ์ 1024 Hz YHz ยอตตะเฮิรตซ์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

อ้างอิง[แก้]

  1. "hertz". (1992). American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin.