แขวงดอนเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงดอนเมือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Don Mueang
วัดดอนเมือง
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงดอนเมือง
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงดอนเมือง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด10.605 ตร.กม. (4.095 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด80,406 คน
 • ความหนาแน่น7,581.90 คน/ตร.กม. (19,637.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10210
รหัสภูมิศาสตร์103604
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอนเมือง เป็นแขวงหนึ่งของเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตทหาร ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงดอนเมืองตั้งอยู่ทางทิศต้ของเขตดอนเมือง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้[4]

การคมนาคม[แก้]

ถนนในพื้นที่แขวงดอนเมือง ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตดอนเมือง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1036&rcodeDesc=เขตดอนเมือง 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.
  4. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 61–65. 21 กันยายน 2552.