แม่น้ำแม่กลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำแม่กลอง
Mae Klong in Samut Songkhram.jpg
แม่น้ำแม่กลอง ขณะไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม
Thailand Physiography Mae Klong crop.jpg
ที่ตั้ง
ประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำ 
 • ตำแหน่งจุดที่แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยบรรจบกันในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ระดับความสูง28 เมตร (92 ฟุต)
ปากน้ำอ่าวไทย
 • ตำแหน่ง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ระดับความสูง
0 เมตร (0 ฟุต)
ความยาว132 กิโลเมตร (82 ไมล์)[1]
อัตราการไหล 
 • ตำแหน่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แม่กลอง เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตก เกิดจากแม่น้ำแควใหญ่ และแควน้อย ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และไหลลงสู่ปากอ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำที่ปากแม่น้ำแม่กลอง 30,106 ตารางกิโลเมตร [2]

มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 30,837 ตร.กม. หรือ 19.45 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม บางส่วนของสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 7,973 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่กลองแบ่งออก เป็นลุ่มน้ำย่อย 14 ลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ (1,445 ตร.กม.), ห้วยแม่ละมุง (910 ตร.กม.), ห้วยแม่จัน (862 ตร.กม.), แม่น้ำแควใหญ่ตอนกลาง (3,380 ตร.กม.), แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง (4,094 ตร.กม.), ห้วยขาแข้ง (2,320 ตร.กม.), ห้วยตะเพียน (2,627 ตร.กม.), แม่น้ำแควน้อยตอนบน (3,947 ตร.กม.), ห้วยเขย็ง (1,015 ตร.กม.), ห้วยแม่น้ำน้อย (947 ตร.กม.), ห้วยบ้องตี้ (477 ตร.กม.), แม่น้ำแควน้อยตอนกลาง (2,042 ตร.กม.), ลำภาชี (2,453 ตร.กม.) และทุ่งราบแม่น้ำแม่กลอง (4,318 ตร.กม.)

อ้างอิง[แก้]

  1. https://www.mwa.co.th/ewtadmin/ewt/mwa_internet_eng/ewt_news.php?nid=281
  2. เสาร์สวัสดี 2, ราชบุรี....ริมนทีที่แม่กลอง. "ประเทศไทยใจเดียว" โดย คมฉาน ตะวันฉาย. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 18 ฉบับที่ 916: วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]