ข้ามไปเนื้อหา

แขวงสนามบิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงสนามบิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sanambin
ท่าอากาศยานดอนเมือง
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงสนามบิน
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงสนามบิน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด14.664 ตร.กม. (5.662 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด22,673 คน
 • ความหนาแน่น1,546.17 คน/ตร.กม. (4,004.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10210
รหัสภูมิศาสตร์103605
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สนามบิน เป็นแขวงหนึ่งของเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งชื่อตามท่าอากาศยานดอนเมืองที่อยู่ในพื้นที่ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตทหาร ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทสถานที่ราชการ[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงสนามบินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตดอนเมือง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้[4]

การคมนาคม[แก้]

ถนนในพื้นที่แขวงสนามบิน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตดอนเมือง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1036&rcodeDesc=เขตดอนเมือง 2565. สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565.
  3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.
  4. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 61–65. 21 กันยายน 2552.