ตำบลบ้านบ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านบ่อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Bo
ประเทศไทย
จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด14.67 ตร.กม. (5.66 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด8,724 คน
 • ความหนาแน่น594.68 คน/ตร.กม. (1,540.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 74000
รหัสภูมิศาสตร์740104
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
ประเทศ ไทย
จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รหัส อปท.06740112
ที่อยู่ที่ทำการ123 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์0 3443 4070
เว็บไซต์banbo.go.th/public/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บ้านบ่อ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอสมุทรสาครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

เดิมบ้านบ่อมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่า อำเภอบางโทรัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบ่อ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางโทรัด แขวงเมืองสมุทรสาคร เป็น อำเภอบ้านบ่อ[2] ตามชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2446 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 อำเภอบ้านบ่อซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านบ่อ เป็นตำบลลับ การไปมาค้าขายของราษฎรได้อยู่ที่คลองดำเนินสะดวก ตำบลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นตำบลสำคัญยิ่งกว่า และทั้งตำบลบ้านบ่อกับตำบลใกล้เคียงไปมากับอำเภอเมืองสมุทรสาครสะดวก สามารถไปกลับทางรถไฟในวันเดียว จึงย้ายอำเภอบ้านบ่อไปตั้งที่ตำบลบ้านแพ้ว และให้รวมท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลคลองตันจากอำเภอสามพราน ตำบลอำแพงจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลดำเนินสะดวกจากอำเภอกระทุ่มแบน ตำบลโรงเข้และตำบลหลักสามจากอำเภอบ้านบ่อตั้งเป็นอำเภอใหม่ และตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตำบลบ้านแพ้ว เรียกว่า "อำเภอบ้านแพ้ว" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2468 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[3] ส่วนอำเภอบ้านบ่อเก่าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบ่อ ให้รวมท้องที่ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอบ้านบ่อ[4] ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครไชยศรีได้ไปตรวจราชการ พบว่ากิ่งอำเภอบ้านบ่อแผนกงานมีน้อย จึงให้รวมแผนกมหาดไทยและแผนกอัยการเข้าด้วยกันกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนกิ่งอำเภอบ้านบ่อให้มีเจ้าพนักงานสรรพากร 2 คน ตั้งด่านเก็บภาษีเท่านั้น และในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2470 ก็ให้ยุบรวมกิ่งอำเภอบ้านบ่อเข้ากับอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลบ้านบ่อมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชัยมงคล
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางกระเจ้า
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจดอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางโทรัด

ประชากร[แก้]

ตำบลบ้านบ่อมีจำนวนประชากร 8,724 คน แบ่งเป็นชาย 4,219 คน หญิง 4,505 คน (ปี 2562)

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
1 ศาลเจ้าพ่อขุนโขน 405 446 851 233
2 ท้ายวัดใหญ่ 1,151 1,242 2,393 1,155
3 คลองหลวง 729 770 1,499 601
4 ใหม่ 116 118 234 97
5 ใหม่ท้องคุ้ง 380 449 829 258
6 แหลมเจริญสุข 281 273 554 167
7 บางยี่พระ 283 266 549 133
8 บางขุด 345 408 753 176
9 กระซ้าขาว 529 533 1,062 282
รวม 4,219 4,505 8,724 3,102

อ้างอิง[แก้]

  1. ประชากรในเขตตำบลบ้านบ่อ พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. [1]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอสามแก้ว เป็นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ
  3. [2]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ย้ายคณะอำเภอบ้านบ่อไปตั้งที่ตำบลบ้านแพ้วแล้วตั้งกิ่งบ้านบ่อขึ้นแทน
  4. [3]แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่อง ยุบหมู่อนุสภากาชาดอำเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร