แขวงคลองบางบอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงคลองบางบอน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Bang Bon
ถนนบางขุนเทียน ช่วงตลาดบางบอน
ถนนบางขุนเทียน ช่วงตลาดบางบอน
แผนที่เขตบางบอน เน้นแขวงคลองบางบอน
แผนที่เขตบางบอน เน้นแขวงคลองบางบอน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางบอน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.180 ตร.กม. (2.000 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด22,926 คน
 • ความหนาแน่น4,425.87 คน/ตร.กม. (11,463.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์105005
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

คลองบางบอน เป็นแขวงแขวงหนึ่งในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 13 แขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560[3] สภาพทั่วไปเป็นย่านการค้าและเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยถึงหนาแน่นปานกลาง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้พื้นที่บางส่วนในแขวงนี้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมด้วย

ประวัติ[แก้]

ท้องที่แขวงคลองบางบอนในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของแขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 กระทรวงมหาดไทยได้โอนแขวงบางบอนมาขึ้นกับเขตบางบอนที่จัดตั้งขึ้นใหม่[4] จนกระทั่งในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศยุบเลิกแขวงบางบอนและจัดตั้งแขวงใหม่ 4 แขวงโดยใช้ถนนกาญจนาภิเษกฟากตะวันออกและถนนเอกชัยฟากเหนือเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างกัน พื้นที่แขวงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของแขวงบางบอนเดิมได้รับการตั้งชื่อว่า แขวงคลองบางบอน[5] ตามชื่อคลองบางบอนที่ไหลผ่านพื้นที่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงคลองบางบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบางบอน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[5]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงคลองบางบอน ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวงคลองบางบอน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตบางบอน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1050&rcodeDesc=เขตบางบอน 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงใน 7 เขต กทม". สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2017-08-31. สืบค้นเมื่อ 2022-12-04.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน และตั้งเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 108 ง): 61–65. 18 พฤศจิกายน 2540.
  5. 5.0 5.1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยุบพื้นที่แขวงบางบอน และตั้งแขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางบอน และแขวงคลองบางบอน เขตบางบอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 215 ง): 53–56. 31 สิงหาคม 2560.