สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ชื่อย่อ รร.สธ.ทร. เดิมชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ ขึ้นอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ของกองทัพบก และ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ของกองทัพอากาศ

โรงเรียนนายทหารเรือ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2467 ขึ้นต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีนายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียน นับเป็น นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2468 นายทหารเรือที่เข้าศึกษาต้องมียศไม่สูงกว่านาวาตรี และไม่ต่ำกว่าเรือเอก เพื่อให้นายทหารได้รู้จักกิจการของทหารเรืออย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติการและติดต่อกับต่างประเทศในเวลาปกติ และรู้จักปฏิบัติการตามหน้าที่ในเวลาเกิดสงคราม

ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนนายทหารเรือ ได้ดำริที่จะย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง การก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ได้แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536

ปัจจุบัน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566) ผู้บัญชาการ ได้แก่ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส​[1]

หลักสูตร[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 36 วันที่ 30 สิงหาคม 2566