หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(Royal Thai Marine Corps)
Emblem of the Royal Thai Marines Corps, original published in Royal Thai Government Gazette.png Emblem of the Royal Thai Marines.svg
เครื่องหมายราชการของนาวิกโยธินไทย
ประจำการ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
ประเทศ ไทย
เหล่า กองทัพเรือไทย
รูปแบบ นาวิกโยธิน
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สีหน่วย เหลือง แดง
คำขวัญ กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี
เพลงหน่วย มาร์ชราชนาวิกโยธิน
วันสถาปนา 30 กรกฎาคม
สงคราม
สำคัญ
สงครามอินโดจีน
สงครามมหาเอเชียบูรพา
ปฏิบัติการ
สำคัญ
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ผู้บังคับบัญชา
ผบ. สำคัญ พล.ร.ต.ทหาร ขำหิรัญ
พล.ร.จ.ประสงค์ พิบูลสงคราม
พล.ร.ต.สนอง นิสาลักษณ์
เครื่องหมายหน่วย
ธงตำแหน่ง ผบ.นย. Flag Commander of the Royal Thai Marine Corps.svg

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อังกฤษ: Royal Thai Marine Corps) มีหน้าที่บังคับบัญชา นาวิกโยธิน คือ ทหารเรือที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากในน่านน้ำตามปกติ โดยมุ่งเน้นการรบภาคพื้นดิน นับ เป็นการรบสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อสนับสนุนการรบของทหารเรือ และอาจทำการรบร่วมกับทหารจากหน่วยรบอื่นๆ เช่น ทหารบก หรือ ทหารอากาศก็ได้ นาวิกโยธินจึงเปรียบเสมือนทหารเหล่าราบของกองทัพเรือนั่นเอง

ทหารเรือฝ่ายนาวิกโยธินนับว่ามีขีดความสามารถสูง ได้รับการฝึกทั้งการรบทางทะเลและการรบทางบก สามารถปฏิบัติการได้คล่องตัว เช่น เมื่อต้องการยกพลขึ้นบก การยุทธที่มีความคาบเกี่ยวกับสถานการณ์บกและน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในท้องที่ชายฝั่ง รักษาความสงบตลอดน่านน้ำ เป็นต้น

ราชนาวิกโยธินไทย[แก้]

ทหารนาวิกโยธินของราชนาวีไทย อยู่ใน "ส่วนกำลังรบ" สังกัด "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ของกองทัพเรือ โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยเรียกว่า "ทหารมะรีน" อันเป็นคำทับศัพท์จากคำว่า "Marines" ในภาษาอังกฤษ แต่กิจการทหารมะรีน หรือนาวิกโยธินในอดีตไม่สู้มั่นคงนัก ได้มีการจัดตั้งและยุบเลิกไปหลายครั้ง

กระทั่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 กองทัพเรือได้ดำเนินการสถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นอีกครั้ง ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้ตึกซึ่งเป็นที่ทำงานของกองกิจการพิเศษ ภายใต้คำแนะนำของกองทัพอเมริกันถึงความจำเป็นที่ต้องมีนาวิกโยธิน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้ง และได้สืบต่อกิจการนาวิกโยธินอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งทหารนาวิกโยธินได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยสืบมา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยราชการของกองทัพเรือ เป็นผลให้ "กรมนาวิกโยธิน" แปรสภาพเป็น "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"

ทหารนาวิกโยธิน ได้ถือเอาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันทหารนาวิกโยธิน" โดยกำหนดให้เป็น วันแห่งประวัติศาสตร์ของทหารนาวิกโยธิน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" เป็นเพลงประจำหน่วย ทหารนาวิกโยธินเมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๒ และต่อมาคณะนายทหารนาวิกโยธินก็ได้ร่วมกัน ประพันธ์คำร้องขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน สืบต่อไป

ภารกิจ[แก้]

โดยทั่วไปทหารนาวิกโยธินจะมีหน้าที่หลักในการยกพลขึ้นบก เพื่อยึดหัวหาดหรือการสถาปนากองกำลังบนบก เป็นหน่วยแรกและจะเผชิญกับการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามที่ป้องกันชายหาด ทหารนาวิกโยธินจึงมีการสูญเสียกำลังพลสูง เมื่อสถาปนากองกำลังได้แล้ว ทหารบกจะเคลื่อนพลขึ้น และการรบหลักบนบกจะเป็นหน้าที่ของทหารบก ในปัจจุบันนาวิกโยธินได้ถูกนำมาใช้เป็นกำลังรบหลักบนบกซึ่งมีขีดความสามารถเท่ากับทหารราบของกองทัพบกเลยก็ว่าได้ นาวิกโยธินสามารถร้องขอการสนับสนุนการโจมตีจากทะเลได้เช่น การระดมยิงจากเรือหรือจรวดไปยังเป้าหมายที่ทำการแจ้งไป การใช้กำลังทางอากาศ ใช้อากาศยานสนับสนุนนาวิกโยธินอย่างใกล้ชิด โดยใช้เครื่องAV-8S(Harrier)ซึ่งเป็นเครื่องขึ้นลงทางดิ่ง ทำให้นาวิกโยธินสามารถทำการรบได้อย่างมีประสิทธิประภาพมากขึ้น การขนส่งในอดีตนาวิกโยธินจะใช้ยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกในการบุกหรือเข้ายึดหัวหาด แต่ในปัจจุบันนั้นจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานปีกหมุนเข้าช่วยในการขนส่งนาวิกโยธินเข้าสู่แนวหน้าได้รวดเร็วมากขึ้น

กำลังรบบนบก[แก้]

ในการปฏิบัติงานนาวิกโยธินในปัจจุบันนั้น มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังรบของนาวิกโยธินก็จะมีรถถังและรถหุ้มเกราะ(ยานสะเทินน้ำสะเทินบก)และปืนใหญ่เข้ามาช่วยทำการรบ ในส่วนของกำลังทหารนั้นก็ได้มีการฝึกหลักสูตรการรบพิเศษแขนงวิชาการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก หรือ RECON มาเป็นหน่วยรบพิเศษสำหรับนาวิกโยธิน ซึ่งทำให้นาวิกโยธินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกำลังรบหลักที่สำคัญของกองทัพเลยก็ว่าได้

หน่วยงานในบังคับบัญชา[แก้]

หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ

ยุทโธปกรณ์[แก้]

Small arms[แก้]

ชื่อ ประเภท Caliber ประเทศ ข้อมูล
M16A1/A2/A4 Assault rifle 5.56mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ Standard marine rifle.
M4/A1 Assault rifle 5.56mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ Standard marine rifle.
AR-15 Assault rifle 5.56mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
G36C Assault rifle 5.56mm  Germany Used by recon.
CQ M-311 Assault rifle 5.56mm ธงของประเทศจีน จีน
Sago Defence Tikka Sniper rifle .223inch/.338inch ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M249 Light machine gun 5.56mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M60 General-purpose machine gun 7.62mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M2 Browning Heavy machine gun 12.7mm ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ

ระบบจรวดระเบิดและขีปนาวุธ[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
M203 Grenade launcher  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
Armbrust Anti-tank weapon  ?  Germany
M47 Dragon Anti-Tank Guided Missile  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
BGM-71 TOW Anti-Tank Guided Missile  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ Use in Humvee.
M40A2 Recoilless rifle  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
QW-18 MANPAD  ? ธงของประเทศจีน จีน

ยานพาหนะสาธารณูปโภคและรถหัวลาก[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
Humvee Utility vehicle  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ RTMC use M998,M1097A2,M997,M1025,M1045A2,M966.
M151 Utility vehicle  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ RTMC use M151A2,M718A1,M825.
M151A2 mod Amphibious vehicle  ?  ไทย Improve to Amphibious vehicle.
M813 Prime Mover  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ RTMC use M54A2,M543A2.
M35 2-1/2 ton cargo truck Prime Mover  ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ RTMC use M35A2,M50A2,M49A2,M109A2.
Isuzu Prime Mover  ? ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น/ ไทย RTMC use SBR,TXD 4x2,TSD 4x4,TWD 6x6,HTW,FTR 4x4.

ยานเกราะต่อสู้[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
AAV-7A1 Armoured personnel carrier 36 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ Variants include: AAVP-7A1, AAVC-7A1, AAVR-7A1.
BTR-3E1 Armoured personnel carrier 12 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน
M151 A2 Armoured personnel carrier 0  ไทย
V-150 Commando Armoured car 70 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
Type 69-ll Main battle tank 5 ธงของประเทศจีน จีน

ปืนใหญ่[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
LG1 Mk II ปืนใหญ่ลากจูง ขนาด 105 มม. 6 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
M101 ปืนใหญ่ลากจูง ขนาด 105 มม. 30 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
GC-45 howitzer ปืนใหญ่ลากจูง ขนาด 155 มม. 24 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย
GH N-45 A1 APU howitzer ปืนใหญ่ลากจูง ขนาด 155 มม. 12 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย
M19 ปืนวิถีโค้ง (ค.) ขนาด 60 มม. ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M224 ปืนวิถีโค้ง (ค.) ขนาด 60 มม. ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M29A1 ปืนวิถีโค้ง (ค.) ขนาด 81 มม. ? ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M120 ปืนวิถีโค้ง (ค.) ขนาด 120 มม. ?  Israel

ยุทโธปกรณ์ในอดีต[แก้]

ยานเกราะต่อสู้[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
LVT Amphibious vehicle 16 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ
M3 Half-track Half-track armored personnel carrier 12+ ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ

ปืนใหญ่[แก้]

ชื่อ ประเภท จำนวน ประเทศ ข้อมูล
M1A1 75mm Pack Howitzer 16+ ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]