โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)
Wat Tapong Nok School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.พ.๒, ม.ต.พ.๒
ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
สถาปนา8 กันยายน พ.ศ. 2468
หน่วยงานกำกับสพฐ.
ผู้อำนวยการนายปัญจนอง วงศ์บุปผา
ระดับปีที่จัดการศึกษาอ.1 - ม.3
สี███ ███ สีฟ้า - สีขาว
เพลงมาร์ชเด็กตะพงนอก

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 8 กันยายน 2468 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดตะพงนอกเป็นที่เรียน ใช้นามว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลตะพง" ต่อมาได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน เปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อมาได้เป็นโรงเรียนในฝัน

รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
พระศิลป์ ดัชนีย์ พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467
นายสอน สุวรรณเกษร พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2467
นายกิมเฮา สุภาพันธ์ พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468
นายศรี ภูธนะกูล พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2469
นายหาญ พนาเวช พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2480
นายอิงค์ เวชประสิทธิ์ พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2483
นายวอน วิริยะมัติ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
นางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
นางสาววัลภา เสียงลือ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
นางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
นายพิพัฒน์ พ้นชั่ว พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2487
นางสาววรรณี โสภณ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
นายพิสุทธิ์ มณีแสง พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2507
นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2507
นายระวี ปัญญายิ่ง พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2513
นายจอม จรัสวิมล พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516
นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2530
นายโสภณ ไทรเมฆ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
นายสุรพงษ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
นายจตุรงค์ ผลารุจิ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
นายพงศา งามละเมียด พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายมานพ งามสุวรรณ์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
นายจำนง ไชยรัตน์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
นายวินัย ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
นายสมพงษ์ น้อยสุขขี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
นายปัญจนอง วงศ์บุปผา พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]