เทศบาลนครระยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระยอง
Rayong
เทศบาลนคร
ตราอย่างเป็นทางการของระยอง
ตรา
คำขวัญ: ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ระยอง
อำเภอ เมืองระยอง
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครระยอง เลขที่ 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด 16.95 ตร.กม. (6.54 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 61,902
 • ความหนาแน่น 3,652.04 คน/ตร.กม. (9,458.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 2199
โทรศัพท์ 0 3862 0111
โทรสาร 0 3887 0091
เว็บไซต์ http://www.rayongcity.net/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครระยอง เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครระยองจัดตั้งขึ้นเป็น สุขาภิบาลเมืองระยอง ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองระยอง ในปี พ.ศ. 2478 โดยมีพื้นที่ 4.356 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการขยายเขตเทศบาล รวมพื้นที่ทั้งหมด 16.95 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครระยอง โดยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองระยอง เป็นเทศบาลนครระยอง เนื่องจากเทศบาลเมืองระยอง มีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เขตเทศบาลเมืองระยองเดิม คือ 16.95 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะทางกายภาพ[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิงเนิน
  • ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชิงเนิน
  • ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเนินพระ

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้ำ 2 ด้านทิศเหนือมีคลองทับมา และด้านทิศตะวันออกมีคลองคงคาและคลองชลประทาน

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนได้รับอิทธิพลของทะเลทำให้อากาศไม่ร้อนจัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,501 มิลลิลิตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.7

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ตำบล คือ

และทั้งหมด 4 เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน

ประชากรและความหนาแน่นของประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น (ข้อมูลประชากร เดือนพฤศจิกายน 2556) 60,607 แบ่งเป็น ชาย 31,976 คน หญิง 28,631 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,576 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเท่ากับ 152 คน / ตร.กม.) จำนวนครัวเรือน 32,213 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 2.15 ต่อปี

การคมนาคม การจราจร[แก้]

การคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อการเดินทาง ขนส่งต่าง ๆ ระหว่างตัวเมืองระยองกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับได้ว่ามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในย่านเดียวกันได้ คือถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางดั้งเดิมใช้สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ที่สามารถเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 7 (motorway) เข้ากรุงเทพฯ ได้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ผ่านอำเภอวังจันทร์ ถึงอำเภอแกลงและเชื่อมเข้ากับถนนสุขุมวิทที่อำเภอแกลง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 สายบ้านค่าย-บ้านบึง ซึ่งต่อจากถนนจันทอุดมไปอำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 3138 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ และเข้าสู่ทางหลวงสายอำเภอสัตหีบ-อำเภอกบินทร์บุรี ไปจังหวัดนครราชสีมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เช่นเดียวกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครระยอง[แก้]