วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
St Theresa International College
St theresa.jpg
สถาปนา 3 เมษายน พ.ศ. 2544
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ stic.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (อังกฤษ: St Theresa International College) เดิมชื่อ "วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ"[1] เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544[2] ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วิทยาลัยฯเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Inti Group of Colleges ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันคือ Inti International Universities ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Laureate International Universities ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่มีมหาวิทยาลัยในเครืออยู่ทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา โดยมี ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร เป็นอธิการบดี[3]


คณะ[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายหลักสูตร ภายใต้ 5 คณะวิชา ได้แก่

  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. คณะศึกษาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]