หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2485
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2487
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ราว พ.ศ. 2429
จังหวัดจันทบุรี
เสียชีวิต พ.ศ. 2512 (83 ปี)
ศาสนา พุทธ

หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2476[1][2] และเป็นนักธุรกิจชาวเชีงใหม่ เจ้าของกิจการโรงแรมศรีประกาศ[3]

ประวัติ[แก้]

หลวงศรีประกาศ ชื่อเดิม ฉันท์ วิชยาภัย เกิดที่จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้ย้ายตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับนางศรีประกาศ (เรือนแก้ว วิชยาภัย) ไม่มีบุตรธิดา

หลวงศรีประกาศ ประกอบอาชีพทนายความ และต่อมาได้เป็นกรรมการสุขาภิบาล โดยได้วางแผนผังสุขาภิบาลสร้างอาคารชั้นเดียวสุขาภิบาล ริเริ่มให้มีการสร้างสะพาน ถนน ตรอกซอยอีกหลายแห่ง ในปี พ.ศ. 2476 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ กระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รวม 6 สมัย[4] ระหว่างปี พ.ศ. 2483 - 2487 ยกเว้นในปี พ.ศ. 2486[5]

หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2512 อายุ 83 ปี[6]

ผลงาน[แก้]

หลวงศรีประกาศ มีแนวความคิดที่จะขยายเขตไฟฟ้าไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงได้นำเรื่องไปปรึกษากับครูบาศรีวิชัย และเป็นที่มาของการร่วมกันในการก่อสร้างถนนศรีวิชัยจากบ้านห้วยแก้วขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ[7] ใช้เวลาสร้าง 5 เดือน 22 วัน โดยไม่ได้ใช้งบของทางราชการ และในการทนุบำรุงศาสนา ก็ได้มีส่วนในการจัดตั้งพุทธสถานเชียงใหม่[6] และมีผลงานในการริเริ่มโครงการสำคัญหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีผลงานในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลทั่วเมืองรวม ทั้งได้ก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่[8]

อ้างอิง[แก้]

  1. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  3. ศรีประกาศ : เมื่อคนเชียงใหม่ใช้น้ำใจเปลี่ยนโรงแรมอายุร้อยปีให้ชิคขนาด
  4. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 "ปริศนาโบราณคดี" เพ็ญสุภา สุขคตะ.[1]
  5. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
  6. 6.0 6.1 หลวงศรีประกาศจากเว็บไซต์ เชียงใหม่ มรดกโลก
  7. บุญเสริม ศาสตราภัย และสังคีต จันทนะโพธิ. (2520) อดีตลานนา กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์
  8. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2561ออนไลน์ สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562