พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าพรรค พันเอก สมคิด ศรีสังคม
เลขาธิการ บุญสนอง บุณโยทยาน (เลขาธิการพรรคคนแรก)
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ก่อตั้ง 2517
ยุบ 6 ตุลาคม 2519
อุดมการณ์ สังคมนิยม
สี สีแดง
สภาผู้แทนราษฎร
12 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Socialist Party of Thailand อักษรย่อ: SPT) พรรคการเมืองในอดีตซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

ประวัติ[แก้]

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช 2517 โดยได้ยื่นจดทะเบียนต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อปี 2517[1] มีพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บุญสนอง บุณโยทยาน เป็นเลขาธิการพรรคแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 นายบุญสนองผู้เป็นเลขาธิการพรรคกลับถูกลอบยิงเสียชีวิต

การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518[แก้]

ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 82 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 12 ที่นั่ง

ยุบพรรค[แก้]

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยพร้อมกับพรรคการเมืองอื่นๆถูกยุบตามคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่มีพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 เรื่อง ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 และห้ามตั้งพรรคการเมือง เล่ม 93 ตอน 120 ก ฉบับพิเศษ หน้า 19 6 ตุลาคม 2519