พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าพรรคพันเอก สมคิด ศรีสังคม
เลขาธิการพรรคบุญสนอง บุณโยทยาน (เลขาธิการพรรคคนแรก)
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ก่อตั้ง2517
อุดมการณ์สังคมนิยม
สีสีแดง
สภาผู้แทนราษฎร
12 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Socialist Party of Thailand อักษรย่อ: SPT) พรรคการเมืองในอดีตซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

ประวัติ[แก้]

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช 2517 โดยได้ยื่นจดทะเบียนต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อปี 2517[1] มีพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรคและนาย บุญสนอง บุณโยทยาน เป็นเลขาธิการพรรคแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 นายบุญสนองผู้เป็นเลขาธิการพรรคกลับถูกลอบยิงเสียชีวิต

การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518[แก้]

ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 82 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 12 ที่นั่ง

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[3]

อ้างอิง[แก้]