เมธ รัตนประสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมธ รัตนประสิทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 ตุลาคม พ.ศ. 2450
เสียชีวิต2 มกราคม พ.ศ. 2512 (61 ปี)
พรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย
คู่สมรสบุญยวง รัตนประสิทธิ์

นายเมธ รัตนประสิทธิ์ หรือ หลวงวิลาสวันวิท[1] เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย และเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "ผู้เริ่มงานโรงเรียนการป่าไม้"[2]

ประวัติ[แก้]

เมธ รัตนประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2440 เป็นบุตรของนายนิล กับนางตุ่น รัตนประสิทธิ์ มีพี่น้อง 6 คน อาศัยอยู่บ้านพักแถวถนนวิชยานนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเชลยศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 2 จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วจึงสอบชิงทุนไปศึกษาวิชาการป่าไม้ ที่ประเทศพม่า ใช้เวลา 3 ปี จึงกลับมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้

เมธ รัตนประสิทธิ์ สมรสกับนางบุญยวง รัตนประสิทธิ์ (สกุลเดิม วุฒิรัตน์) มีบุตร 5 คน

การทำงาน[แก้]

เมธ รัตนประสิทธิ์ เข้ารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าพนักงานป่าไม้ภาคแพร่ และผู้อำนวยการโรงเรียนการป่าไม้คนแรก ในปี พ.ศ. 2478[3][4] เป็นหัวหน้ากองค้นคว้าและของป่า ในปี พ.ศ. 2485-2487[5] และตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะลาออกจากราชการ ในปี พ.ศ. 2488 คือ หัวหน้ากองคุ้มครอง กรมป่าไม้

เมื่อลาออกจากราชการ เขาได้เข้าทำงานกับบริษัท วนการ จำกัด และร่วมงานกับสมาคมชาวเหนือในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ เป็นเหรัญญิก และเป็นผู้มีส่วนในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้นายเมธ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่[6] จนเขาได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2495[7][8]

ในปี พ.ศ. 2498 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคน จัดตั้งพรรคเสรีประชาธิปไตย[9] โดยนายเมธ รัตนประสิทธิ์ รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมีนายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งพรรคดังกล่าวมีแนวนโยบายโน้มเอียงไปในทางสังคมนิยมเสรี

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

เมธ รัตนประสิทธิ์ เสียชีวิตในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2513

อนุสาวรีย์[แก้]

โรงเรียนการป่าไม้แพร่ ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์หลวงวิลาสวันวิท ณ โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2523

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน - กรมป่าไม้
 2. เดลินิวส์ (2512) “หลวงวิลาสวันวิท ผู้เริ่มงานโรงเรียนป่าไม้” ใน ส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัตินายเมธ รัตนประสิทธิ์ เกี่ยวกับประวัติของกรมป่าไม้ .พระนคร : บริษัท ธีระพานิช จำกัด
 3. โรงเรียนป่าไม้ : ข่าวสดออนไลน์[ลิงก์เสีย]
 4. ประวัติโรงเรียนป่าไม้แพร่
 5. รายนามผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 6. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551
 7. "ย่านถนนช้างม่อย(๓๘)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-24. สืบค้นเมื่อ 2018-03-09.
 8. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2018-04-24.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน, เล่ม ๕๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๑๔๑, ๗ ตุลาคม ๒๔๘๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๖๘๒, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๘๐ ง หน้า ๑๙๕๖, ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๙