เมธ รัตนประสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เมธ รัตนประสิทธิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2440
เสียชีวิต พ.ศ. 2512 (72 ปี)
พรรคการเมือง เสรีประชาธิปไตย
คู่สมรส บุญยวง รัตนประสิทธิ์

นายเมธ รัตนประสิทธิ์ หรือ หลวงวิลาสวันวิท[1] เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย และเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "ผู้เริ่มงานโรงเรียนการป่าไม้"[2]

ประวัติ[แก้]

เมธ รัตนประสิทธิ์ เกิดในปี พ.ศ. 2440 เป็นบุตรของนายนิล กับนางตุ่น รัตนประสิทธิ์ มีพี่น้อง 6 คน อาศัยอยู่บ้านพักแถวถนนวิชยานนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเชลยศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 2 จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วจึงสอบชิงทุนไปศึกษาวิชาการป่าไม้ ที่ประเทศพม่า ใช้เวลา 3 ปี จึงกลับมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้

เมธ รัตนประสิทธิ์ สมรสกับนางบุญยวง รัตนประสิทธิ์ (สกุลเดิม วุฒิรัตน์) มีบุตร 5 คน

เมธ รัตนประสิทธิ์ เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2512 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2513

การทำงาน[แก้]

เมธ รัตนประสิทธิ์ เข้ารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าพนักงานป่าไม้ภาคแพร่ และผู้อำนวยการโรงเรียนการป่าไม้คนแรก ในปี พ.ศ. 2478[3][4] เป็นหัวหน้ากองค้นคว้าและของป่า ในปี พ.ศ. 2485-2487[5] และตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะลาออกจากราชการ ในปี พ.ศ. 2488 คือ หัวหน้ากองคุ้มครอง กรมป่าไม้

เมื่อลาออกจากราชการ เขาได้เข้าทำงานกับบริษัท วนการ จำกัด และร่วมงานกับสมาคมชาวเหนือในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ เป็นเหรัญญิก และเป็นผู้มีส่วนในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนให้นายเมธ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่[6] จนเขาได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2495[7][8]

ในปี พ.ศ. 2498 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคน จัดตั้งพรรคเสรีประชาธิปไตย[9] โดยนายเมธ รัตนประสิทธิ์ รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมีนายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งพรรคดังกล่าวมีแนวนโยบายโน้มเอียงไปในทางสังคมนิยมเสรี

อนุสาวรีย์[แก้]

โรงเรียนการป่าไม้แพร่ ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์หลวงวิลาสวันวิท ณ โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2523

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน - กรมป่าไม้
  2. เดลินิวส์ (2512) “หลวงวิลาสวันวิท ผู้เริ่มงานโรงเรียนป่าไม้” ใน ส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัตินายเมธ รัตนประสิทธิ์ เกี่ยวกับประวัติของกรมป่าไม้ .พระนคร : บริษัท ธีระพานิช จำกัด
  3. โรงเรียนป่าไม้ : ข่าวสดออนไลน์[ลิงก์เสีย]
  4. ประวัติโรงเรียนป่าไม้แพร่
  5. รายนามผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
  6. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551
  7. ย่านถนนช้างม่อย(๓๘)
  8. http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_34.pdf
  9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย