พรรคสันติชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคสันติชน
หัวหน้าพรรค วิริยะ เกิดศิริ
เลขาธิการพรรค ศักดา จิตธรรมา
ก่อตั้ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2518
8 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสันติชน พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 18/2517 [1] มีนาย วิริยะ เกิดศิริ เป็นหัวหน้าพรรคและนายศักดา จิตธรรมา เป็นเลขาธิการพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 พรรคสันติชนได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 8 คนแต่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคสันติชนกลับไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

พรรคสันติชนถูกยุบตามคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 [2]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
  2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 120 ก พิเศษ หน้า 19 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519