บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Joint Graduate School of Energy and Environment - JGSEE)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยความร่วมมือของกลุ่มสถาบันการศึกษาไทย 5 แห่ง เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่บริหารงานเป็นเอกเทศ มีเป้าหมายเป็นศูนย์วิจัย และให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ กับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยใดก็ได้


วิทยาลัยดำเนินงานโดยความความร่วมมือของ


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]