โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนพัทลุง)
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ไฟล์:Patthalung School logo jpg
สุขา สงฆส สามคฺคี (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้)
เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phatthalung School
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2448
รหัส 1003930101
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนพัทลุง
สังกัดการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง (อักษรย่อ พ.ท., P.T.) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 คณะสีต่างๆ สีแดง - จักราทิตย์ , สีแสด - รังสิมันตุ์ , สีชมพู - ดาราดิลก , สีม่วง - เพชรดา , สีฟ้า - พลานุภาพ , สีน้ำเงิน - รักไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง เปิดการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้ประกาศเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของจังหวัดเมื่อปีพุทธศักราช พ.ศ. 2448 เป็นโรงเรียนหลวงแห่งมณฑลนครศรีธรรมราช ประจำเมืองพัทลุง (พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา) โดยมีโรงเรียนที่ตั้งมาก่อนคือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (สงขลา) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนพัทลุง ก่อตั้งโดยพระศิริธรรมมุนี ผู้อำนวยการการศึกษามลฑลตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มแรกได้ใช้ชื่อโรงเรียนอภยานุกูลเพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาอภัยบริรักษ์ จางวางเมืองพัทลุง โดยเริ่มแรกให้พ่อค้า คณหบดีและข้าราชการส่งลูกหลานมาเรียน ซึ่งสถานที่เรียนในสมัยนั้นตั้งอยู่บริเวณวัดวัง (วัดสำหรับเจ้านายเมืองพัทลุง) ใกล้กับที่ทำการกรมการจังหวัด และ วังเก่าเมืองพัทลุง ปัจจุบันคือ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประภาสเมืองพัทลุงได้มีการสร้างเรือนที่ประทับเพื่อรับเสด็จฯ หลังจากเสด็จฯกลับแล้ว ทางการให้โรงเรียนให้อาคารเป็นที่ตั้งโรงเรียน ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่บริเวรตำบลคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นไปตามคำกราบบังคมทูลของ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ โดยเห็นว่าเมืองพัทลุงควรอยู่ใกล้สถานีรถไฟเพื่อติดต่อกับทางเมืองหลวงได้สะดวก โรงเรียนพัทลุงจึงต้องย้ายตามมาด้วย ในระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียนจึงใช้บริเวณวัดประดู่หอมเป็นที่ตั้งอาคารเรียน จนมีการก่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ 20 (ปัจจุบันมีเนื้อที่ 40ไร่เศษ) เป็นอาคารทรงปั้นหยา มีมุข 3 มุข ต่อมาโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพัทลุงและใช้ชื่อนี้มาตลอดจนเมื่อปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง[1]ดังชื่อที่ใช้ปัจจุบัน

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประกอบด้วยห้องเรียนธรรมดา,ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMAP)และห้องเรียนสงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ประกอบด้วยห้องเรียนกลุ่มการเรียนวิทย์-คณิตและกลุ่มการเรียนสนใจทั่วไป (ศิลป์-คำนวณ,ศิลป์-ไทย-สังคม,ศิลป์-ฝรั่งเศส,ศิลป์-เยอรมัน,ศิลป์-จีน,ศิลป์-ภาษาอังกฤษขั้นสูง)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน ศึกษาเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน สี เขียว - เหลือง โดยสีเขียว คือ "ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญงอกงาม" และสีเหลือง "ปัญญาและคุณธรรม" ดังนั้น สีเขียว - เหลือง จึงหมายถึง "การศึกษาที่เปี่ยมด้วยปัญญาและคุณธรรม"
 • คติธรรมประจำโรงเรียน สุขา สงฆส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

โรงเรียนพัทลุงนับว่าเป็นโรงเรียนที่มีสถาบันศิษย์เก่าเข้มแข็งและกลมเกลียวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในทุกๆวันที่ 12 และ 14 เมษายนของทุกปี จะมีศิษย์เก่ารุ่นต่างๆจัดงานเลี้ยงรุ่นและพบปะสังสรรค์ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการตอบแทนคุณสถาบันมาโดยตลอด โดยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆและปรากฏอยู่ในทุกหน่วยงานซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) [2]
 • นาย สวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.จังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นาย สามารถ ราชพลสิทธิ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • พล.ต.อ สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาราชการแทนการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พล.ร.อ. นิพนธ์ ศิริธร อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
 • นาย ประจักษ์ สุวรรณภักดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • นาย สยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • นาย วินัย ครุวรรณพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 • นาย ธีรเทพ ศรียะพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 • นาย ชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • นางสาว สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
 • พันเอกหญิง รัตน์ใจ ยืนยาว(ศรีเพชร) อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย
 • ร.ต.ท.หญิง สุภาวดี ขาวเผือก อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย
 • พลตรี จารึก อารีราชการันต์ อดีตประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • นาย แถมสิน รัตนพันธุ์ เจ้าของคอลัมน์หนังสือพิมพ์ "ลัดดาซุบซิบ"
 • ร้อยตรี อนุกูล สุภาไชยกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,ยะลา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง อดีตประธานกรรมธิการการปกครองคนแรกของวุฒิสภา
 • นาย บรรจง ชูสกุลชาติ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • นาย ปรีชา อรรถวิภัช อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พล.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • นาย อาทิตย์ อิสโม รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • นาย สุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง อดีตพัฒนาการจังหวัดพัทลุง
 • นาย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2539
 • นาย วิภาส ศรีทอง นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2555
 • ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ดร. บุญปลูก ชายเกตุ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • นายนริศ ขำนุรักษ์ส.ส.จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
 • นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.จังหวัดพัทลุง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 • นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายพิเชษฐ์ นุสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • นายไพรัช ขวัญศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
 • นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 • นางณิชชารีย์ ภิรมย์รักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มงานบริหารบุคคลและงบประมาณ

อ้างอิง[แก้]