ติวเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ติวเตอร์ (อังกฤษ: tutor) เป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่คนหนึ่งหรือหลายคนในรายวิชาใดหรือทักษะใดทักษะหนึ่ง ติวเตอร์อาจใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันหรือสัปดาห์หรือเดือน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียน การถ่ายทอดความรู้ของติวเตอร์สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่และเวลาใดก็ได้