เทศบาลนครหาดใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครหาดใหญ่
Hat Yai City
เทศบาล
ภาพมุมสูงของหาดใหญ่ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ภาพมุมสูงของหาดใหญ่ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลนครหาดใหญ่
ตรา
คำขวัญ: มหานครแห่งการค้า นำพาความศิวิไลช์ หาดใหญ่แดนสันติสุข
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายไพร พัฒโน (พรรคประชาธิปัตย์)
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 21 ตร.กม. (8 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 159,130 คน
 • ความหนาแน่น 7,600 คน/ตร.กม. (20,000 คน/ตร.ไมล์)
ISO 3166 9098
โทรศัพท์ 0 7420 0000
โทรสาร 0 7423 5536
เว็บไซต์ http://www.hatyaicity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครหาดใหญ่ หรือ นครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้[1] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538

ประวัติ[แก้]

ยุคสุขาภิบาลหาดใหญ่[แก้]

หาดใหญ่ เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูง มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชุน โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สมัยนั้นชุมทางรถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟอู่ตะเภา (ด้านเหนือของสถานีรถไฟหาดใหญ่ ในปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมเป็นประจำ ทางการรถไฟจึงได้ย้ายสถานีมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ประชาชนได้ทยอยย้ายบ้านเรือนมาสร้างตามบริเวณสถานีนั่นเอง ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีบทบาทต่อการขยับขยายและความเจริญก้าวหน้าของนครหาดใหญ่ตลอดมา

ต่อมาได้มีผู้เห็นการไกลกล่าวว่าบริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่นี้ ต่อไปภายหน้าจะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน จึงได้มีการจับจองและซื้อที่ดินแปลงใหญ่จากราษฏรพื้นบ้าน ในที่สุดปี พ.ศ. 2471 หาดใหญ่จึงมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2471

ยุคเทศบาลตำบลหาดใหญ่[แก้]

ต่อมาสุขาภิบาลแห่งนี้เจริญขึ้น มีพลเมืองหนาแน่นขึ้น และมีกิจการเจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น เทศบาลตำบลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งในขณะนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 5,000 คน รวมถึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท

ยุคเทศบาลเมืองหาดใหญ่[แก้]

เมื่อประชากรในเขตเทศบาลมีมากขึ้น พร้อมทั้งกิจการได้เจริญขึ้น จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาล และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลหาดใหญ่เป็น เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตรเช่นเดิม แต่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 374,523.33 บาท

เมื่อท้องที่ในเขตเทศบาลเจริญและมีประชากรอยู่หนาแน่นเพิ่มปริมาณมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 ในขณะนั้นมีประชากร 68,142 คน มีรายได้ 49,774,558.78 บาท นับได้ว่าเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นเทศบาลชั้น 1 มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

ยุคเทศบาลนครหาดใหญ่[แก้]

หาดใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก และทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร หาดใหญ่ยังเป็นชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางทางด้านคมนาคม และด้วยศักยภาพที่โดดเด่น และถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ทำให้เทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร

การปกครอง[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่[แก้]

เขต 1
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
ชุมชน ประธานชุมชน
1. ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ วรรณา แก้วเสถียร
2. ชุมชนทักษิณเมืองทอง ติก ศรีทองคำ
3. ชุมชนสุภาพอ่อนหวาน วิจิตรา ทองรักษา
4. ชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์ จารึก บุญมณี
5. ชุมชนภาสว่าง เสริญ ชูแก้ว
6. ชุมชนอู่ ท.ส. พิลัย แซ่ฉิ้น
7. ชุมชนพรุแม่สอน ทิพย์ภาพร ไชยประสิทธิ์
8. ชุมชนกอบกาญจน์ศึกษา เสาวลักษณ์ วิมุกติวรรณ
9. ชุมชนแม่ลิเตา ณรงค์ วัชรคิรินทร์
10. ชุมชนคลองเตย ประเสริฐ ฤทธิวงศ์
11. ชุมชนโรงปูน วรรณี แซ่ลิ่ม
12. ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ลูด พัฒโน
13. ชุมชนสามัคคี พีรยา นวลแก้ว
14. ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ บุญเสริญ สมพงศ์
15. ชุมชนเกาะเสือ บุญยืน สมพงศ์
16. ชุมชนหลังสนามกีฬากลาง รัตนา ขวัญพรหม
17. ชุมชนหลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วสันต์ พิหาร
18. ชุมชนศรีนิล บรรเจิด กุลประสิทธิ์
19. ชุมชนหมัดยาเม๊าะ มนัส เหมมัน
20. ชุมชนป้อม 6 ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
21. ชุมชนหน้าสนามกีฬากลาง อุมาพร หนูเอียด
22. ชุมชนโรงเรียนชาตรี อดุลย์ ชอบงาม
23. ชุมชนศิครินทร์ ยารีนา เหมมันต์
24. ชุมชนรัถการ ภูริช พลสวัสดิ์
25. ชุมชนริมทางรถไฟ สุวดี วงศ์วานิช
26. ชุมชนมุสลิม ฉาว เบ็ญโกบ
27. ชุมชนหอนาฬิกา สุชาติ ฉายเมธากุล
28. ชุมชนตลาดคอมแพล๊กซ์ รัชนี ชีวทวีทรัพย์
เขต 2
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
ชุมชน ประธานชุมชน
1. ชุมชนบ้านพักรถไฟ รัชนี จำปาสด
2. ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ สมพงษ์ เครือเนียม
3. ชุมชนตลาดใหม่ คุณภัทร รัตนะ
4. ชุมชนกิมหยงสันติสุข วิสุทธิ์ กาลเนาวกุล
5. ชุมชนพระเสน่หา นิลุบล เจริญพานิช
6. ชุมชนป้อม 4 เฉลิมศักดิ์ อินทรคำ
7. ชุมชนแสงศรี กาญจนา ศรีทวีพร
8. ชุมชนสวนศิริ นิตยา พานิชกุล
9. ชุมชนจิระนคร จาย โพธิยก
10. ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง อำนวย พัฒโน
11. ชุมชนประชาธิปัตย์ สมนึก แซ่เง้า
12. ชุมชนสามชัย
13. ชุมชนหน้าโรงเรียน ญ.ว. นิยดา รัตนวิบูลย์
14. ชุมชนชุมอุทิศ ปรีดา เถาสุวรรณ
15. ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพ ยินดี แสงส่อง
16. ชุมชนบ้านจ่า ซ้วน ผลบุญ
17. ชุมชนดรุณศึกษา ระเบียบ สุวรรณโณ
18. ชุมชนกลางนา จรูญ แก้วสุวรรณ
19. ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา ปรีชา หงษ์มณี
20. ชุมชนหัวนาหัก ผ่องพรรณ มณีโชติ
21. ชุมชนซีกิมหยง
22. ชุมชนละม้ายสงเคราะห์ เกรียงศักดิ์ วัชรินทร์ธาดา
23. ชุมชนคลองเรียน
24. ชุมชนบ้านร่มเย็น ภาสินี ใจตุ้ย
25. ชุมชนทุ่งรี ระนอง โพธิพงศา
26. ชุมชนตลาดคลองเรียน ประสงค์ สุวรรณธนะ
27. ชุมชน ม.อ.-คลองเรียน 1 กชมนภรณ์ ทองวงศ์
เขต 3
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
ชุมชน ประธานชุมชน
1. ชุมชนริมควน สวาสดิ์ หมัดอะหลี
2. ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 1 มลินี กาเดร์
3. ชุมชนเทศาพัฒนา วัลลภา ไชยงาม
4. ชุมชนตลาดพ่อพรหม วณิชชา บินสงคราม
5. ชุมชนศาลาลุงทอง สวัสดิ์ นิ่มนวล
6. ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ ภราดล สุทธิวรรโณภาส
7. ชุมชนบ้านหาดใหญ่ ณัฐสุดา ช่วยชูฤทธิ์
8. ชุมชนท่าเคียน เสริญ จันทร์เดช
9. ชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ อภิชล ยาชะรัด
10. ชุมชนปรักกริม] ประหลอบ ทองยิ้ม
11. ชุมชนจันทร์ประทีป สุขโข มงคลรัตน์
12. ชุมชนจันทร์วิโรจน์ รอด เพ็ชรประคอง
13. ชุมชนรัตนวิบูลย์ ณรงค์ บุญนคร
14. ชุมชนจันทร์นิเวศน์ สมศักดิ์ ตันกิจวาณิช
15. ชุมชนทุ่งเสา เขียว บุญพรหม
16. ชุมชนอู่ญี่ปุ่น สมเพียร เมืองสุวรรณ
17. ชุมชนขนส่ง สวิสญ์พล พิชัยรัตน์
18. ชุมชนหน้าวัดคลองเรียน อ่วม ศรีวิไล
19. ชุมชนสามแยกคลองเรียน ประชุมศักดิ์ สัตยารัฐ
20. ชุมชนผาสุก-เคียงดาว เสริมศรี ธรรมเสริมสกุล
21. ชุมชนไทยโฮเต็ล จริญ ศรีวิรัตน์
22. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ศุภกานต์ สุขสังวาลย์
23. ชุมชนหลังโรงพัก จินตนา สุวรรณมณี
24. ชุมชนหลังอู่รถไฟ ศุภวรรณ ตันศรีวงษ์
25. ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ รัตนา วิศาลพัฒนะสิน
26. ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ ลาภ จันถก
27. ชุมชนแฟลตเคหะเก่า อุไร มณีโชติ
เขต 4
ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
ชุมชน ประธานชุมชน
1. ชุมชนท่าไทร สุภาพร ภูศักดิ์รังสฤษฎ์
2. ชุมชนสถานีอู่ตะเภา วาสนา ขันไชย
3. ชุมชนต้นโด เสรี แป้นทอง
4. ชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร โสภน แก้วสุริยันต์
5. ชุมชนสัจจกุล เผด็จ เพ็งหนู
6. ชุมชนรัชมังคลาภิเษก อำพล นุ่นร่ม
7. ชุมชนบ้านฉาง ปุญยรัศม์ ธนประโยชน์ศักด์
8. ชุมชนสามทหาร จินดา แก้วรัตน์
9. ชุมชนบางหัก สุปรียา สุขวิไล
10. ชุมชนเกาะเลียบ สุรัตน์ เดชพรหม
11. ชุมชนรัตนอุทิศ พร ยิ้มหิ้น
12. ชุมชนสถานี 2 วิรชัย ฤทธิ์โต
13. ชุมชนมงคลหรรษา วโรดม จาริยะ
14. ชุมชนบ้านกลาง กัณฑิมา ไพรสนธ์
15. ชุมชนโชคสมาน สุชาติ ศรประสิทธิ์
16. ชุมชนหน้าอำเภอ ศรีอนงค์ โรจนะหัสดิน
17. ชุมชนราษฎร์อุทิศ ดินันธ์ จรูญศักดิ์
18. ชุมชนวัดโคกสมานคุณ สุชาติ บ่าวแช่มช้อย
19. ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน เจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
20. ชุมชนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน ไพศอล หมัดศิริ

ภูมิอากาศ[แก้]

นครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจำทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต่หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน นครหาดใหญ่จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทำให้ฝนตกน้อยลง ในปี พ.ศ. 2546 ฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม และฝนตกน้อยที่สุดในเดือนเมษายน
ข้อมูลภูมิอากาศของหาดใหญ่
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 30.8
(87.4)
32.5
(90.5)
34.2
(93.6)
34.6
(94.3)
33.3
(91.9)
33.1
(91.6)
32.9
(91.2)
32.9
(91.2)
32.2
(90)
31.6
(88.9)
30.1
(86.2)
29.4
(84.9)
31.4
(88.5)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 21.4
(70.5)
21.8
(71.2)
22.5
(72.5)
23.4
(74.1)
23.8
(74.8)
23.5
(74.3)
23.1
(73.6)
23.3
(73.9)
23.1
(73.6)
23.2
(73.8)
22.9
(73.2)
22.2
(72)
22.85
(73.13)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 44.7
(1.76)
14.9
(0.587)
41.6
(1.638)
106.3
(4.185)
181.2
(7.134)
88.2
(3.472)
104.6
(4.118)
100.0
(3.937)
153.6
(6.047)
219.6
(8.646)
294.9
(11.61)
265.2
(10.441)
1,614.8
(63.575)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย 7 3 5 11 16 13 13 14 18 21 21 18 160
แหล่งที่มา: Thai Meteorological Department

เศรษฐกิจ[แก้]

ใจกลางนครหาดใหญ่

หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการบริการของภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม (รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว) และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจบริการ และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมาก มีศูนย์กลางเมืองกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวพาณิชย์ชั้นล่างและอยู่อาศัยชั้นบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีน้อยและกระจายตัวอยู่ประปราย จำนวนอาคารสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

 • สถานที่จำหน่ายอาหาร (ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข) 1,600 แห่ง
 • สถานบริการ (ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ) 239 แห่ง
 • โรงพยาบาล และสถานีอนามัย 7 แห่ง
 • โรงแรม 96 แห่ง
 • โรงภาพยนตร์ 3 แห่ง
 • ธนาคาร 10 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

พระพุทธมงคลมหาราชในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวในหาดใหญ่ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่

 • วัดหาดใหญ่ใน ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา มีพระนอนขนาดใหญ่ คือ พระพุทธหัตถมงคล ซึ่งมีผู้นิยมเดินทางมานมัสการจำนวนมาก
 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนกาญจนวนิช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวมหาพรหม พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิมหยก และจุดชมวิวอีกหลายจุดที่สามารถชมเมืองหาดใหญ่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ตลาดกิมหยง เป็นตลาดเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองหาดใหญ่ มีสินค้าราคาถูก ทั้งผลไม้และของใช้ต่างๆเพื่อเป็นของขวัญและของฝากช่วงเทศกาล
 • ตลาดสันติสุข เป็นแหล่งรวมสินค้าราคาถูกมากมายจนขึ้นชื่อว่าเป็น Shopping Paradise

ประชากร[แก้]

เทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 158,218 คน เป็นชาย 73,701 คน หญิง 84,517 คน จำนวนบ้าน 58,434 หลัง (ข้อมูล ณ มิถุนายน พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น 101 ชุมชน ความหนาแน่นของประชากร 7,529 คนต่อตารางกิโลเมตร (บริเวณกลางเมืองความหนาแน่นถึง 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นและอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 10 ของประชากร)

การคมนาคม[แก้]

นครหาดใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ เป็นเมืองหลักของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความสะดวกได้ทั้งภายในภูมิภาค และนานาชาติ

ทางบก[แก้]

จากกรุงเทพมหานครถึงนครหาดใหญ่ ประมาณ 925 กิโลเมตร มีการคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดิน คือ

ทางราง[แก้]

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศมาเลเซียได้ โดยชุมทางรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครลงไปถึงชุมทางหาดใหญ่ ระยะทางยาวประมาณ 945 กิโลเมตร จากนั้นจะแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ความยาว 45 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมาเลเซียจนถึงสถานีรถไฟบัตเตอร์เวอร์ธ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ ทางสายหาดใหญ่–อำเภอสุไหงโก-ลก ความยาว 110 กิโลเมตร หาดใหญ่เป็นสถานีชุมทางต่างประเทศแห่งเดียวของประเทศไทยที่เชื่อมไปยังคาบสมุทรมลายูด้วย เป็นสถานีรถไฟที่มีปริมาณผู้ใช้บริการหนาแน่นมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยในอนาคต อาจมี 2 เส้นทาง ได้แก่

 • สายสีฟ้า ระยะทาง 6.65 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม จากตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน ถึงแยกคอหงส์ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีปริมาณการจราจรสูงสุดของเมืองหาดใหญ่
 • สายสีแดง ระยะทาง 6.19 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม, ถนนราษฎร์ยินดี, ถนนศรีภูวนารถ และถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 3 เป็นเส้นทางวงแหวนสีแดงชั้นใน ที่จะเชื่อมเขตเศรษฐกิจใหม่บนถนนราษฎร์ยินดี เขตใจกลางเมือง หน้าหอนาฬิกา

และจะมีบางช่วงที่สายสีฟ้าและสายสีแดงใช้ทางร่วมกันได้ เรียกว่า จุดซ้อน (Overlap) ซึ่งเป็นระยะทางจาก จุดชุมทาง A และชุมทาง B ระยะทาง 1.78 กิโลเมตร จากแยกโรงแรมวีแอล ถึงแยกเพชรเกษม–ราษฎร์ยินดี

ทางอากาศ[แก้]

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นอันดับ 3 ของภาคใต้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2515 มีพื้นที่ประมาณ 4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น. ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้รองจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]