รายชื่อละครจักร ๆ วงศ์ ๆ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สามเศียร)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อละครจักร ๆ วงศ์ ๆ

ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ[แก้]

  • นับตั้งแต่ปี 2530 ช่อง 7 สี ได้ย้ายช่วงเวลาของละครจักร ๆ วงศ์ ๆ จากคืนวันจันทร์-อังคาร หลังข่าวภาคค่ำ มาเป็นช่วงเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.จนถึงปัจจุบัน ละครเรื่องสุดท้ายที่ฉายหลังข่าวคือ พระอภัยมณี โดยยังไม่ทันอวสาน ก็ถูกย้ายมาฉายช่วงเช้าแทน
ชื่อเรื่อง วันที่ออกอากาศ นักแสดงนำ ผลิตโดย
จันทร์ สุริยคาธ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 31 ธันวาคม 2522-19 กุมภาพันธ์ 2523 ศุภชัย เธียรอนันต์

วัชรา สังข์สุวรรณ

พรทิวา คุณกร

ดลยา โสวัณณะ

บริษัทดาราฟิล์ม (บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด)
เจ้าหญิงแตงอ่อน จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 25 กุมภาพันธ์ 2523-2 มิถุนายน 2523 ชานนท์ มณีฉาย
วนิษฐา วัชโรบล
ศุภชัย เธียรอนันต์
ณรงค์ พุทธโกศา
เกษริน พูนลาภ
ศิริพร โพธิ์ประสิทธิ์
พัชรา กองแก้ว
ลัขณา ลักษณะจินดา
สนธยา สุขศรีสังข์
สมชาย ปาตัน
ออยา นาวิน
วิริสศา ศิวา
นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สังข์ทอง จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 17 มีนาคม 2524-24 สิงหาคม 2524 ไม่ทราบข้อมูล บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โสนน้อยเรือนงาม จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 25สิงหาคม 2524-1มิถุนายน 2525 (งดออกอากาศ 6เมษายน,13เมษายน2525) ไม่ทราบข้อมูล บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สุวรรณหงส์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 7มิถุนายน2525-9พฤศจิกายน2525 ศุภชัย เทียรอนันต์
ปริศนา วงศ์ศิริ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เจ้าหญิงนกกระจาบ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 15 พฤศจิกายน2525-15 มีนาคม2526 คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สี่ยอดกุมาร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 21 มีนาคม 2526-13กันยายน2526 ยมนา ชาตรี
ศิรินภา สว่างล้ำ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สิงหไกรภพ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 19 กันยายา 2526 - 6 ธันวาคม 2526 สุริยา ชินพันธ์
ดวงพร เอกศาสตร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 12 ธันวาคม 2526-17 เมษายน 2527 ศุภชัย เธียรอนันต์
ผุสรัตน์ ดารา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ไชยเชษฐ์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 23 เมษายน 2527-24 เษายน 2527 สุริยา ชินพันธุ์
ผุสรัตน์ ดารา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เหรียญมรดก จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 30 กรกฎาคม 2527-8 มกราคม 2528 ศุภชัย เทียรอนันต์
มนฤดี ยมาภัย
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพสังวาลย์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 14 มกราคม 2528 - 28 พฤษภาคม 2528 คมสัน สุริยา
เกษศริน พูนลาภ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จอมขมังเวทย์ จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 3 มิถุนายน 2528 - 30 กันยายน 2528 ชาตรี พิณโณ
เกษศริน พูนลาภ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จินดาสมุทร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 1ตุลาคม 2528-31 ธันวาคม2528 สุริยา ชินพันธุ์
ดวงพร เอกศาสตร์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ทิพย์เกสร จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 6 มกราคม2529 - 4 มีนาคม 2529 ศุภชัย เทียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ชาลินิ ดารา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระอภัยมณี จันทร์-อังคาร เวลา 21.00-22.00 น. 20 ตุลาคม 2529 - 29 ธันวาคม 2529
ต่อมาในปี 2530 เปลี่ยนเวลาเป็น วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-9.00น. เริ่ม 3 มกราคม 2530
ศุภชัย เธียรอนันต์
วัชรา สังข์สุวรรณ
อำภา ภูษิต
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อลิษา ขจรไชยกุล
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพสามฤดู พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ชไมพร จตุรภุช
สินี หงษ์มานพ
ปิยะดา เพ็ญจินดา
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
แก้วหน้าม้า พ.ศ. 2530 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พิกุลทอง พ.ศ. 2530-2531 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
เอกกวี ภักดีวงษ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
นางสิบสอง พ.ศ. 2531 วัชรา สังข์สุวรรณ
อำภา ภูษิต
สุรีย์พร เกียรตินาถ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
สินี หงษ์มานพ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระสุธน-มโนราห์ พ.ศ. 2531 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระทิณวงศ์ พ.ศ. 2531-2532 ศุภชัย เธียรอนันต์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
อกกวี ภักดีวงษ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
อุทัยเทวี พ.ศ. 2532 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
อำภา ภูษิต
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โกมินทร์ พ.ศ. 2532-2533 ชาตรี พิณโณ
พอพล สุพรรณพงศ์
เอกชัย ฉิมพะวงศ์
อำภา ภูษิต
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
กายเพชร กายสุวรรณ พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
นริศรา ธรรมกามี
วัชรา สังข์สุวรรณ
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มนต์นาคราช พ.ศ. 2533 ชาตรี พิณโณ
สินี หงษ์มานพ
ธนา สินประสาธน์
อำภา ภูษิต
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สังข์ศิลป์ชัย 10 พฤศจิกายน 2533 - 30 ธันวาคม 2533 ธนา สินประสาธน์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ดิน น้ำ ลม ไฟ 5 มกราคม 2534 - 11 สิงหาคม 2534 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พระไชยมงคล 17 สิงหาคม 2534 - 7 ธันวาคม 2534 ยอดวงษ์ ยมาภัย
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มาลัยทอง 8 ธันวาคม 2534 - 10 พฤษภาคม 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
อำภา ภูษิต
กชกร นิมากรณ์
นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ยอพระกลิ่น 16 พฤษภาคม 2535 - 20 กันยายน 2535 ชาตรี พิณโณ
สุวนันท์ คงยิ่ง
พรพิมล รักษ์ธรรม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โมงป่า 26 กันยายน 2535 - 16 มกราคม 2536 ศราตรา ศรีวิไล
เสกศักดิ์ เนติลักษณ์
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
จันทโครพ 17 มกราคม 2536 - 9 พฤษภาคม 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
อัจฉรา ทองเทพ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
โสนน้อยเรือนงาม 15 พฤษภาคม 2536 - 19 กันยายน 2536 ปริญญา ปุ่นสกุล
พงษ์นภา ดัสกร
คมสัน สุริยา
ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บัวแก้วบัวทอง 25 กันยายน 2536 - 26 กุมภาพันธ์ 2537 ศาสตรา ศรีวิไล
ธิติยา นพพงษากิจ
พรชิตา ณ สงขลา
สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มิติมหัศจรรย์ 27 กุมภาพันธ์ 2537 - 26 มิถุนายน 2537 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ปริญญา ปุ่นสกุล
พรชิตา ณ สงขลา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ปลาบู่ทอง 3 กรกฎาคม 2537 - 18 ธันวาคม 2537 ปริญญา ปุ่นสกุล
อัจฉรา ทองเทพ
อำภา ภูษิต
ปัทมา ปานทอง
สาวิกา ไชยเดช
อรุโณทัย จิตตรีขันธ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด (ดาราวิดีโอ)
ไกรทอง 24 ธันวาคม 2537 - 12 มีนาคม 2538 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
สิปปนนท์ คชชาคร
ธิติยา นพพงษากิจ
สุดธิดา หาญถนอม
พรพิมล รักธรรม
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เกราะเพชรเจ็ดสี 18 มีนาคม 2538 - 7 ตุลาคม 2538 ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
อัจฉรา ทองเทพ
พรชิตา ณ สงขลา
สาวิกา ไชยเดช
กฤติยาภรณ์ ศรีรัตนพันธุ์
ชาตรี พิณโณ
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มโหสถชาดก 8 ตุลาคม 2538 - 27 มกราคม 2539 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ศิขรินทรา พลายเถื่อน
กชกร นิมากรณ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
กัณหา-ชาลี 28 มกราคม 2539 - 13 เมษายน 2539 มาฬิศร์ เชยโสภณ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
กชกร นิมากรณ์
ศิวาพร พวงทอง
พอเจตน์ แก่นเพชร
ด.ช.ดรีม ด้วงสง
ด.ญ.เอเชีย ปทุมแก้ว
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
มณีนพเก้า 14 เมษายน 2539 - 10 พฤศจิกายน 2539 สุรจิต บุญญานนท์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ปริญญา ปุ่นสกุล
สาวิกา กาญจนมาศ
อัจฉรา ทองเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
ศิวาพร พวงทอง
ยอดวงษ์ ยมาภัย
สาวิกา ไชยเดช
รอง เค้ามูลคดี
อำพล สวนสุข
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ทาสวังหลัง 16 พฤศจิกายน 2539 - 23 กุมภาพันธ์ 2540 มาฬิศร์ เชยโสภณ
อุษณีย์ รักกสิกรณ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
น้ำใจแม่ 1 มีนาคม 2540 - 28 มิถุนายน 2540 ปฏิพันธ์ ขัดขจร
สาวิกา กาญจนมาศ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
จิรวรรณ หมื่นหนู
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
สิงหไกรภพ 29 มิถุนายน 2540 - 30 พฤศจิกายน 2540 ภาคภูมิ เจชาคาล
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
คมสัน สุริยา
พรพิมล รักธรรม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ 6 ธันวาคม 2540 - 19 เมษายน 2541 พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ขลา ปานแก้ว
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ลูกที่ถูกลืม 25 เมษายน 2541 - 25 กรกฎาคม 2541 ไชยา มิตรชัย
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ดวงเดือน กลิ่นหอม
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง 26 กรกฎาคม 2541 - 14 มีนาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ปริญญา ปุ่นสกุล
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ดวงเดือน กลิ่นหอม
จริยา มิตรชัย
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
เทพศิลป์ อินทรจักร 20 มีนาคม 2542 – 18 กรกฎาคม 2542 ธนภัทร เทียนทอง
โอฬาร ชูชาญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ปริษา ทนาวิวัฒน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ลักษณวงศ์
(ทิพย์เกสรในปี 2529)
24 กรกฎาคม 2542 – 9 ตุลาคม 2542 มาฬิศร์ เชยโสภณ
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
นางพญาไพร 10 ตุลาคม 2542 – 30 มกราคม 2543 ปฏิพันธ์ ศัมพันธวงศ์
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เพชรรุ้งไฟ 5 กุมภาพันธ์ 2543 – 21 พฤษภาคม 2543 โอฬาร ชูชาญ
ชาลี กรรณสูต
สันธยา ริช
ดวงเดือน กลิ่นหอม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
หลวิชัย-คาวี 27 พฤษภาคม 2543 – 5 สิงหาคม 2543 ปริญญา ปุ่นสกุล
มาฬิศร์ เชยโสภณ
ศาสนันท์ ลิขิตปัญญารัตน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
นางสิบสอง 6 สิงหาคม 2543 – 26 พฤศจิกายน 2543 คณธร ฟักทองผล
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
มรกต มณีฉาย
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พระสุธน-มโนราห์ 2 ธันวาคม 2543 – 18 กุมภาพันธ์ 2544 สพล ชนวีร์
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
แก้วหน้าม้า 24 กุมภาพันธ์ 2544 – 21 กรกฎาคม 2544 ไชยา มิตรชัย
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สี่ยอดกุมาร 22 กรกฎาคม 2544 – 10 กุมภาพันธ์ 2545 มาฬิศร์ เชยโสภณ
ณรินลดา อุ่นมั่น
สพล ชนวีร์
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
อุทัยเทวี 16 กุมภาพันธ์ 2545 – 27 กรกฎาคม 2545,พ.ศ. 2532 รติพงษ์ ภู่มาลี
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
วงษ์สวรรค์ 28 กรกฎาคม 2545 – 20 ตุลาคม 2545 สพล ชนวีร์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พิกุลทอง 26 ตุลาคม 2545 – 2 กุมภาพันธ์ 2546,พ.ศ. 2530-2531 ไชยา มิตรชัย
มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ยอพระกลิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2546 – 11 พฤษภาคม 2546 รติพงษ์ ภู่มาลี
ฐานมาศ ขวัญหวาน
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสามฤดู 17 พฤษภาคม 2546 – 4 มกราคม 2547 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
มาฬิศร์ เชยโสภณ
สพล ชนวีร์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สิงหไกรภพ 10 มกราคม 2547 – 8 สิงหาคม 2547 เลอสรรค์ คงเจริญ
ฐานมาศ ขวัญหวาน
ปริญญา ปุ่นสกุล
โอฬาร ชูชาญ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
โกมินทร์ 14 สิงหาคม 2547 – 26 กุมภาพันธ์ 2548 ฆธาวุธ ปิ่นทอง
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
กุลาแสนสวย
(โสนน้อยเรือนงาม ในปี 2536)
27 กุมภาพันธ์ 2548 – 8 มกราคม 2549
รวมทั้งหมด 78 ตอน
เลอสรรค์ คงเจริญ
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เกราะกายสิทธิ์ 14 มกราคม 2549 – 19 พฤศจิกายน 2549

รวมทั้งหมด 90 ตอน

รติพงษ์ ภู่มาลี
พิมพ์รวี ทังสุบุตร
สพล ชนวีร์
พัชราวดี อยู่ภิรมย์
ธราพงษ์ สำราญพิศ
ชนิดา ภัทรเวสสกุล
ดาวฤกษ์ คงพันธุ์
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
บัวแก้วจักรกรด
(บัวแก้วบัวทอง ในปี 2536-2537)
25 พฤศจิกายน 2549 – 15 เมษายน 2550
รวมทั้งหมด 42 ตอน
พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เจษฎา รุ่งสาคร
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
พระทิณวงศ์ 21 เมษายน 2550 – 23 ธันวาคม 2550
รวมทั้งหมด 62 ตอน
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
วรนันท์ พร้อมมูล
เลอสรรค์ คงเจริญ
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สังข์ทอง 29 ธันวาคม 2550 – 28 ธันวาคม 2551
รวมทั้งหมด 106 ตอน
วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
พศิน ศรีธรรม
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
วรนันท์ พร้อมมูล
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสังวาลย์ 3 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2552
รวมทั้งหมด 44 ตอน
วรนันท์ พร้อมมูล
ธารธารา รุ่งเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
กนกวรรณ งามทรัพย์มณี
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
เอกพัน บรรลือฤทธิ์
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ปลาบู่ทอง 6 มิถุนายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553
รวมทั้งหมด 78 ตอน
วสุ ประทุมรัตน์วัฒนา
พีชญา วัฒนามนตรี
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ทราย เจริญปุระ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ตุ๊กตาทอง 6 มีนาคม 2553 – 21 พฤศจิกายน 2553
รวมทั้งหมด 43 ตอน
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ธารธารา รุ่งเรือง
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
เลอสรรค์ คงเจริญ
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง 27 พฤศจิกายน 2553 – 10 กรกฎาคม 2554
รวมทั้งหมด 64 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
จิตรา ฉายสุวรรณ
ณัฐนิรันดร์ เศรษฐีธร
รุ้งรดา เบญจมาธิกุล
รติพงษ์ ภู่มาลี
พศิน ศรีธรรม
นภิศา ป้อมเสน
อิทธิกร ท่าจีน
ภคมน เจริญวโรดม
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เจ้าหญิงพิกุลทอง 16 กรกฎาคม 2554 – 4 กุมภาพันธ์ 2555
รวมทั้งหมด 59 ตอน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ธิชาชา บุญเรือง
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
สุทัศสรณ์ สัจจะภูริภูมิ
อิทธิกร ท่าจีน
ตวงรัตน์ คะชะสะ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ไชยเชษฐ์ 5 กุมภาพันธ์ 2555 – 2 กันยายน 2555
รวมทั้งหมด 60 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ทิชา ตันติประสุต
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย
ณัฐนิรันดร์ เศรษฐีธร
ตวงรัตน์ คะชะสะ
นันทรัตน์ ชาวราษฎร์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เจ้าหญิงแตงอ่อน 8 กันยายน 2555 – 14 เมษายน 2556
รวมทั้งหมด 64 ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
กชกร ส่งแสงเติม
โอภาภูมิ รัชชารมย์
พศิน ศรีธรรม
พัชรมัย สุขประเสริฐ
แคนดี้ เอเวอรี่
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ปิยะดา เพ็ญจินดา
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
จันทร์สุริยคาธ 20 เมษายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556
รวมทั้งหมด 62 ตอน
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
สวีเดน ทะสานนท์
วิจิตรา ฉายสุวรรณ
นภิศา ป้อมเสน
โอภาภูมิ รัชชารมย์
มาฬิศร์ เชยโสภณ
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
มนต์นาคราช 23 พฤศจิกายน 2556 – 12 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งหมด 67 ตอน เอกราช กฤตสิริทิพย์
ณิชกานต์ กิจสกุล
โอภาภูมิ รัชชารมย์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ณ พบ ประสบลาภ
แคนดี้ เอเวอรี่
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ยอพระกลิ่น 13 กรกฎาคม 2557 - 28 มีนาคม 2558
(9 สิงหาคม งดออกอากาศ)
รวมทั้งหมด 73 ตอน
นพรัตน์ ประเสิรฐสุข
ภัทชา งามพิสุทธิ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ศุภิสรา ชมภูศรี
กรศรัณย์ ไตรศรีศิลป์
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
พัชรมัย สุขประเสริฐ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
น้ำทิพย์ เสียมทอง
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
คูณฉกาจ วรสิทธิ์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
แก้วหน้าม้า 29 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2559
รวมทั้งหมด 102 ตอน
เอกราช กฤตสิริทิพย์
ณิชกานต์ กิจสกุล
แคนดี้ เอเวอรี่
ไพโรจน์ สังวริบุตร
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ศิตฑา ตาบโกไสย
ดอน จมูกบาน
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ดิน น้ำ ลม ไฟ 20 มีนาคม 2559 - 23 เมษายน 2559
รวมทั้งหมด 10 ตอน
พบศิลป์ โตสกุล
ศุภิสรา ชมภูศรี
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ณ พบ ประสบลาภ
ดวงเดือน จีไธสงค์
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
วรนันท์ พร้อมมูล
ฐรินดา กรรณสูต
พิพัฒน์พล โกมารทัต
ธรรมศักดิ์ สุริยน
วิเชษฐ นิลกลาง
แครอท ชุมแพ
หาญณรงค์ กัลสุมาโส
โอฬาร ชูชาญ
ทัศนีย์ สีดาสมุทร
พนม พลราชม
ด.ช.ศรัณยวัชร ช้างแก้ว
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพนธ์
ด.ช.นิติพัทธ์ เนาวรัตน์ ณ อยุธยา
ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สี่ยอดกุมาร 24 เมษายน 2559 - 9 ตุลาคม 2559
รวมทั้งหมด 75 ตอน (งดออกอากาศ 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559) และกลับมาออกอากาศ 19 พฤศจิกายน 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
อุทัยเทวี 11 กุมภาพันธ์ - 25 มิถุนายน 2560
รวมทั้งหมด 40 ตอน
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
อัญรส ปุณณโกศล
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
พบศิลป์ โตสกุล
กชกร ส่งแสงเติม
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
สุภัสสร มามีเกตุ
เพชรฎี ศรีฤกษ์
ชุติมา เอเวอรี่
ด.ช.อภิรักษ์ ตั้งสถาพรพันธ์
ดญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เทพสามฤดู 1 กรกฎาคม 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
รวมทั้งหมด 69 ตอน
พลพจน์ พูลนิล
ธนเดช ดีสีสุข
คริษฐา สังสะโอภาส
กชกร ส่งแสงเติม
ดาริน ดารากานต์
วรัญภรณ์ ณ พัทลุง
พบศิลป์ โตสกุล
ไพโรจน์ สังวริบุตร
น้ำทิพย์ เสียมทอง
ชนุชตรา สุขสันต์
ณ พบ ประสบลาภ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
พศิน กรรณสูต
สุภัสสร มามีเกตุ
ปริษา ทนาวิวัฒน์
ทัพ ท่ากระดาน
โอภาภูมิ ชิตาภัณณ์
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
ด.ญ.ของขวัญ ลี้ปภาวัฒนะ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
สังข์ทอง 25 กุมภาพันธ์ 2561 - กำลังออกอากาศ สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง
โอภาภูมิ ชิตาภัณณ์
ณพบ ประสบลาภ
ชนุชตรา สุขสันต์
คริสเตียน เอเกิล
อัญรส ปุณณโกศล
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์
ปิ่นทิพย์ อรชร
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สุพศิน แสงรัตนทองคำ
ชนารดี อุ่นทะศรี
พบศิลป์ โตสกุล
ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
ธนเดช ดีสีสุข
พลพจน์ พูลนิล
วศมลภัท นาคอุไร
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
ปนัดดา โกมารทัต
อัมรินทร์ สิมะโรจน์
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ชุติมา เอเวอรี่
ด.ช.ถิรคุณ ศรีชู
ด.ช.ธาวิน มงคลจักรวาฬ
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ขวานฟ้าหน้าดำ กำลังถ่ายทำ พลพจน์ พูลนิล
กชกร ส่งแสงเติม
ภูษณิศา โชติกิตติมาศ
ตวงรัตน์ คะชะสะ
อัญรส ปุณณโกศล
บริษัท สามเศียร จำกัด
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด (ดาราวิดีโอ
ปลาบู่ทอง เร็วๆนี้ เอกราช กฤตสิริทิตย์
ดาริน ดารากานต์
อัญรส ปุณณโกศล
แคนดี้ เอเวอรี่
วรัญภรณ์ ณ พัทลุง
สามเศียร
ดาราวิดีโอ
ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น